2. dan na Letnjem Vivaldi CFO forumu2. dan na Letnjem Vivaldi CFO forumu

Tokom 2. dana na Letnjem Vivaldi CFO forumu učesnici su imali prilike da slušaju nekoliko zanimljivih panela i predavanja.

2. Dan je započet sa predavanjem Darka Popovića, člana Izvršnog odbora Banke Inteza na temu: Banka kao partner u poslovanju – iskustva Banke Inteza.

Gospodin Popović se osvrnuo na izazove sa kojima se suočavaju banke u Srbiji pri poslovanju, naročito sa privredom. Okruženje u kojem posluju sve banke, pa tako i Banka Inteza poslednjih nekoliko godina nije povoljno, kamate su u konstantnom padu a volumen plasiranih bankarskih proizvoda je na istom nivou.

Kamatne stope su u proteklih 5-6 godina pale za 3 procentna poena, dok je u isto vreme rizik poslovanja porastao čak dva puta. Uprkos tome, u javnosti postoji percepcija da banke imaju visoke prinose, iako je jedina poslovna oblast u kojoj su trenutno niže prinosi nego u bankarstvu, poljoprivreda. Kao ključne izazove, gospodin Popović je naveo: adekvatnost kapitala, usvajanje evropskih standarda, propise koji se tiču poznavanja klijenata, kao i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Izneo je i lično zapažanje da bi malo koji investitor investirao svoj kapital u biznis koji donosi skromne povrate na investicije, kakvi su trenutno u bankarstvu. I pored toga Banka Inteza ima vodeću poziciju u plasmanima ka stanovništvu, ali i kreditiranju malih i srednih preduzeća.Nakon ovog izlaganja, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa iskustvima Uniqa osiguranja u radu sa privredom Srbije. Moderator panela je bio Željko Jović, direktor sektora za zdravstveno osiguranje Uniqa osiguranja. Gospodin Jović je istakao da kvalitetna i komforna zdravstvena zaštita koju poslodavci obezbede svojim zaposlenima sigurno utiče na to da se osete zbrinutim i važnim za kompaniju. Iz toga proizilazi veća lojalnost i shvatanje da zaposleni rade i za sebe, a ne samo za profit kompanije. Osim toga, relevantna istraživanja pokazuju da je benefit dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja bolje rangiran nego određeni iznosi bonusa ili povećanja plata.

Navedeni su ključni benefiti za kompanije koje dodatno zdravstveno osiguravaju svoje zaposlene: podizanje renomea firme, sprečavanje odlaska najboljih kadrova, smanjeno vreme bolovanja, bolja produktivnost radnika, i bolja radna atmosfera.
Komentariši