Prijave za progame


Poštovani polaznici programa Mokrogorske škole menadžmenta, popunite prijavni forumular za program za koji se prijavljujete.

Kliknite na link sa nazivom programa


Osnovni menadžment program
General Management Program