Prijave za progame

Poštovani polaznici programa Mokrogorske škole menadžmenta, popunite prijavni forumular za program za koji se prijavljujete.

Kliknite na link sa nazivom programa

 

Osnovni menadžment program
General Management Program
Profesionalni MBA program

Emocionalna inteligencija
Liderstvo i strategija
Marketing menadžment
Menadžment komunikacija
HR menadžment
Menadžment operacija
Office manager

Poslovno pregovaranje .

Finansijski menadžment