NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete za događaj koji se ne održava na Mokroj Gori, ili ste fizičko lice u polja koja se tiču prevoza, smeštaja i plaćanja unesite ABC ili neki drugi neutralan tekst.


Izaberite Vivaldi forum

Broj dana učešća na forumu
24

Organizacija preko koje prijavljujete učešće

Potreban prevoz (Transport nije uračunat u cenu programa. Cena transporta je 5000 RSD + PDV)

LIČNI PODACI

Ime i prezime

E-Mail

Kontakt telefon

Vaša pozicija u kompaniji

Nivo menadžmenta

PODACI ZA REZERVACIJU SMEŠTAJA

Datum dolaska na Mokru Goru

Datum odlaska sa Mokre Gore

Tip sobe

Napomena u vezi sa smeštajem

PODACI O KOMPANIJI

Naziv kompanije

Adresa i poštanski broj

Grad

PIB

Osoba nadležna za ljudske resurse

HR kontakt e-mail

Osoba nadležna za plaćanje

Kontakt e-mail osobe za plaćanje

Kontakt telefon osobe za plaćanje

Način plaćanja (izabrati model ugovora)

Napomena

USLOVI PRIJAVE

U cenu programa nije uključen transport do Mokre Gore. U posebnim slučajevima, na zahtev, Mokrogorska škola menadžmenta može da organizuje prevoz.

U slučaju odustanka kraćem od 8 dana pre početka programa podnosilac prijave/kompanija podnosi troškove punog iznosa kotizacije.

Podnosilac prijave daje dozvolu Mokrogorskoj školi menadžmenta da koristi foto i video snimke učesnika tokom skupa i svih aktivnosti vezanih za održavanje programa i da takav material može da objavi na svojim veb sajtovima, brosurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku.

Unesite kod
captcha