Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Ime kompanije

Sedište kompanije je u

Broj telefona

I Za koji tip programa imate potrebu?

II Koliko zaposlenih iz Vaše kompanije bi pohađalo ovaj program?

III Koliko dana bi trebalo da traje program (upisati željeni broj dana)?

IV Gde biste želeli da program bude održan?

V Na kom jeziku biste želeli isporuku programa?

VI Na kom poslovnom nivou u organizaciji se nalaze zaposleni koji bi pohađali ovaj program?

VII Kog funkcionalnog profila su zaposleni koji bi pohađali ovaj program?

VIII Navedite dve opcije termina kada biste želeli da program bude održan, napišite datume odvojene zarezom?

IX Navedite temu programa

X Koji su najvažniji ciljevi koja biste ovim programom želeli da postignete?

XI Šta su ključni ishodi po okončavanju programa?

XII Koliki budžet imate na raspolaganju po učesniku za ovaj program?
10000 RSD15000 RSD20000 RSD30000 RSD40000 RSD50000 RSDOstalo

XIII Da li je potrebno još nešto uzeti u obzir prilikom dostavljanja ponude (definisati specifične ideje, potrebe ili zahteve)?