Čiji ŠEF zaslužuje da bude DIREKTOR?

Čiji ŠEF zaslužuje da bude DIREKTOR?Preporuči svog ŠEFA za General Management Program da se pripremi za poziciju DIREKTORA!

Mokrogorska škola menadžmenta obezbeđuje 50% popusta na cenu školarine za 1 polaznika General Management Program-a.

General Management Program (GMP) Mokrogorske škole menadžmenta je javno priznati napredni program upravljanja poslovanjem od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Više o programu pročitajte OVDE. MŠM u sklopu upisne kampanje za GMP organizuje promotivnu akciju:

Čiji ŠEF zaslužuje da bude DIREKTOR?

MŠM će jednom kandidatu koga na društvenim mrežama Facebook i Linkedin predlože njegove kolege, omogućiti popust na školarinu za program u visini od 50% tj. 1000 evra.

Napomena: pojam ŠEF u nazivu akcije podrazumeva osobu koja rukovodi timom ljudi, bez obzira na pol. Uslovi promo akcije su u potpunosti jednaki za žene i za muškarce.

USLOVI I PROPOZICIJE

  1. Kandidat mora naposredno da rukovodi timom od najmanje 3 zaposlena.
  2. Preporuku mogu da daju samo zaposleni za svog kolegu koji je hijerarhijski iznad njih: rukovodilac odeljanja, tim lider, supervizor i dr.
  3. Preporuke se ostavljaju u formi komentara na objavu na zvaničnim MŠM stranicama na društvenim mrežama Facebook ili Linkedin (sa ili bez tagovanja osobe).
  4. Akcija traje do 10. septembra 2017.
  5. Rukovodilac programa dr Bojan Kostandinović će od pristiglih predloga odabrati tri kandidata sa najviše preporuka i organizovati intervju nakon koga će izabrati dobitnika.
General Management Program

 Komentariši