In house programi

MŠM ima iskustvo da organizuje veliki broj programa na zahtev klijenata. Iako je naše iskustvo da obuke izvan radnog okruženja daju mnogo bolje rezultate za učesnike, razumemo potrebe uštede troškova.

Ovaj oblik obuka je takođe preporučljiv kada se radi o većem broju menadžera nižeg nivoa ili obukama osnovnog tipa.Tailor made programi

U mogućnosti smo da prilagodimo obuke vašim specifičnim potrebama sa mogućnošću follow-up sesija savetodavnog karaktera (kombinacija obuka i konsaltinga) ili individualnog rada.

Ove vrste programa zahtevaju posebnu pripremu predavača koja može proizvesti posebne troškove i zato praktikujemo precizno definisanje potreba klijenta pre dostavljanja ponude i programa.


Svi naši programi su organizovanu u okviru četiri grupe kompetencija:

UPRAVLJANJE LIČNOŠĆU

UPRAVLJANJE ODNOSIMA

TEHNIČKO-FUNKCIONALNA ZNANJA

UPRAVLJANJE STRATEGIJOM

PROGRAMI NA ZAHTEV (In house / tailor made programi)Cena programa

Cena in house programa je 170.000 dinara na dan za grupu do 15 studenata.
Cena tailor made programa zavisi od specifičnosti zahteva klijenta.


Zatražite dodatne informacije o programu