MŠM – Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih

MŠM – Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslihMokrogorska škola menadžmenta je Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih u oblasti upravljanja poslovanjem.

U skladu sa rešenjima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 17. marta 2017. Mokrogorska škola menadžmenta je prepoznata kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja u oblasti upravljanja poslovanjem. Ovaj status važi kako za osnovni nivo, tako i za napredni nivo obuka.


 


Osnovni nivo obuke upravljanja poslovanjem je sadržan u programu Osnovni menadžment program, a napredni program upravljanja poslovanjem je sadržan u General Management Program-u. Svi polaznici ovih otvorenih programa, dobijaju uverenje – sertifikat o završenom programu upravljanja poslovanjem od strane Mokrogorske škole menadžmenta.

Na zahtev korisnika, ove programe je moguće realizovati i kao in house varijante programa, nakon koje polaznici programa takođe ostvaruju pravo na sertifikat o završenom programu upravljanja poslovanjem koji je prepoznat od strane nadležnog organa Republike Srbije.

Preuzmite rešenja o statusu javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih u oblasti upravljanja poslovanjem:

  1. Osnovni nivo
  2. Napredni nivo


Komentariši