Nagrada za stvaranje novih vrednosti

Svaki postignuti rezultat se zasniva na ličnim odricanjima, primerima, dostignućima i vrlinama koje se praktikuju i razvijaju. Iako se stidljivo priča o društveno odgovornom poslovanju, daleko od toga da vrlina cveta u našem ekonomskom životu.

Cilj Vivaldi liderskog foruma je da prepozna i nagradi vrline izuzetnim preduzetnicima – onima koji su uključeni u stvaranje nove vrednosti. Forum okuplja učesnike po pozivu.

Selektori liderskog foruma su institucionalni partneri Mokrogorske škole menadžmenta


laureat-vrline


Dobitnici priznanja Laureat vrline

2010 – Nikola Pavičić

2011 – Slobodan Petrović

2012 – Dragoljub Vukadinović

2013 – Dragica Bolić

2014 – Slobodan Radun

2015 – Miodrag Kostić

2016 – Draginja Đurić

2017 – Ninko Tešić