Letnji Vivaldi CFO forum 2017.Letnji Vivaldi CFO forum 2017.

U etno naselju Mećavnik, u Mokroj Gori, u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta, u toku je Letnji Vivaldi CFO forum 2017.


Tokom prvog dana trajanja foruma učesnici su imali priliku da čuju izlaganje profesora dr. Vladimira Vučkovića, člana Fiskalnog saveta Republike Srbije, ujedno i direktora akademskih programa Mokrogorske škole menadžmenta. Govoreći o makroekonomskim perspektivama Srbije u periodu 2017 – 2022. godina prof. Vučković je istakao nekoliko ključnih pokazatelja.

Bruto domaći proizvod će nastaviti stabilno da raste po stopama od 3,5 do 4,8% godišnje, međutim kao bolji pokazatelj, a i onaj koji građane više zanimla, naveo je GDP per capita, tj. dohodak po stanovniku, koji je trenutno tek 5.400 evra a uz projektovani rast 2022. iznosiće svega 7.500 evra, što će i tada biti daleko ispod Hrvatske i Slovenije npr. Sa takvim rastom, građani mogu da očekuju prosečne plate od 500 evra tek 2022. godine.

Kao najveći problem za makroekonomsku stabilnost, ali i povećanje bruto domaćeg proizvoda prof. Vučković vidi nizak procenat investicija, naročito kod javnih preduzeća i države u celini. Ukupan deficit države na kraju petogodišnjeg posmatranog perioda će iznositi 0,9% uz javni dug od 58% BDP.Nakon uvodnog izlaganja o makroekonomiji, učesnici foruma su imali prilike da čuju sa kojim se problemima susreću privrednici u Srbiji na planu zakonske regulative, a sa posebnim osvrtom na poreske i propise vezane za elektronsko poslovanje. Na panelu koji je organizovan u saradnji sa Savetom stranih investitora – FIC, govorile su: Jasmina Vignjević, predsednica Odbora za elektronsko poslovanje i Vanja Korać, potpredsednica Poreskog odbora, uz moderaciju Milice Đorđević, direktorke za komunikacije FIC.

Kao ključni problem sa kojim se susreću strani investitori u Srbiji, ali i celokupna privreda, prepoznat je nizak kapacitet poreske uprave kako u ljudskim tako i tehničkim resursima. Upadljive su česte promene poreske regulative uz redovne izmene i dopune svakog decembra.

Istaknute su nelogičnosti da po sadašnjim propisima troškovi marketinga se pravdaju samo u visini do 10% a amortizacija osnovnih sredstava se različito tretira sa poreskog i sa računovodstvenog stanovišta. Zakon o PDV je u potpunosti siva zona, u kojoj svaki poreski inspektor tumači propise na svoj način. Takođe je ukazano i na loš predlog novog pravilnika o popunjavanju poreske prijave koji po aktuelnom predlogu ima 150 evidencionih stavki, što je svakako previše.

Komentariši