MEMBA upis 2017 traje do 15. oktobra 2017. godine. Mokrogorski Executive MBA program namenjen je onima koji vode ili će u budućnosti rukovoditi sektorom ili kompanijom, koji za sobom imaju poslovne rezultate (8 godina radnog iskustva)  i veruju u mogućnost daljeg razvoja privrede, koji nisu odustali od borbe za sebe, svoje ideje i ljude.

 • Menadžeri sa visokom stručnom spremom
 • Privatni i javni sektor
 • Preduzetnici
 • Vladine i nevladine organizacije
 • Najmanje 5 godina upravljačkog  iskustva
 • Imate znanja i veštine koji Vas čine jedinstvenim
 • Predstavljate dobru investiciju u profesionalnom smislu

Uslovi upisa i način prijavljivanja

Kandidat podnosi neobavezujuću prijavu putem premilinarnog aplikacionog formulara koji se nalazi na MŠM sajtu na OVDE. Uz prijavu kandidat je potrebno da pošalje i skeniranu diplomu o završenim prethodnim studijama i radnu biografiju CV. Kao osnovni uslov neophodno je da kandidat ima 8 godina radnog iskustva i ostvarenih 240 ESPB poena na prethodnim studijama.

Kandidati koji ispunjavaju uslov pozivaju se na selekcioni intervju sa predstavnicima MEMBA programa.


Cena MEMBA studija

Promotivna cena školarine za polaznike MEMBA programa 2016-2018 je određena u visini od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti + PDV. U školarinu nisu uključeni troškovi smeštaja, a po dosadašnjem iskustvu oni ne prelaze iznos od 3000 evra za ceo program (uključujući i put i smeštaj u Kini). Smeštaj u Šangaju na bazi punog pansiona zajedno sa avio kartom košta oko 1.300 evra. Po obavlјenom pristupnom intervjuu i pozitivnom rešenju za prijem od strane direktora programa imaćete sledeće opcije za plaćanje:

 • OPCIJA I: Plaćanje celog programa unapred sa popustom od 5%.
 • OPCIJA II: Plaćanje na rate:
  • 1/3 školarine mora biti uplaćena najkasnije 30 dana po prijemu u program, a svakako pre 15. oktobra 2017. godine
  • 1/3 školarine mora biti uplaćena pre početka trećeg modula, a svakako pre 1. maja 2018. godine
  • 1/3 školarine mora biti uplaćena pre početka šestog modula, a svakako pre 1. marta 2019. godine

Za samofinansirajuće studente mogućnost plaćanja na 18 jednakih rata.


Kontakt

Srđan Janićijević, direktor škole, srdjan.janicijevic@msm.edu.rs,  tel: 065/300 5959

Dejan Petrović, direktor programa, dejanp@fon.rs

Milenko Andrić, koordinator programa, milenko.andric@msm.edu.rs, tel: 065/303 5093Zatražite dodatne informacije o programu