Šta je Mokrogorska škola menadžmenta?

Mokrogorska škola menadžmenta (MŠM) je institucija za profesionalno usavršavanje rukovodilaca. Osnovana je 2009. godine sa svrhom da unapređenjem poslovnih veština unapredi privredni ambijent i društvo u kome živimo.

Koje su oblasti delovanja Mokrogorske škole menadžmenta?

MŠM je organizovana u šest oblasti delovanja: profesionalno usavršavanje (executive education), akademski program master upravljanja poslovanjem (Executive Master of Business Administration), Vivaldi forumi, obrazvoni team-building događaji, razvoj karijere i poslovno savetovanje.

Kako su vaši programi profesionalnog usaršavanja tematski koncipirani?

Naši programi su zasnovani na razvoju 4 grupe veština: upravljanje ličnošću, tehničko-funkcionalne veštine, upravljanje međuljudske veštine i konceptualne veštine.

Koliko programa imate u svom portfoliju?

MŠM ima u svom portfoliju 4 standardna upravljačka programa i 21  program koji izvodimo na zahtev. 

Da li su ti programi teoretski ili praktični?

Svi programi MŠM su koncipirani na principu 80% praktičnog rada i veština i 20% teorijskog znanja za koje smatramo da predstavlja neophodnu konceptualnu osnovu za svakog rukovodica.

Ko su vaši predavači?

MŠM ima trenutno 35 izabranih predavača za predmetne oblasti. Većina predavača ima prethodno privredno iskustvo što predstavlja neophodnu osnovu za praktično prenošenje znanja studentima.

Da li su vaši programi akreditovani?

Da. MŠM je jedina privatna institucija u Srbiji koja organizuje akademski Master upravljanja poslovanjem (EMBA) u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka Beogradskog univerziteta. Naš EMBA je jedni program tog tipa u Srbiji koji ne podleže nostrifikaciji po domaćem zakonodavstvu zato što se nalazi u sistemu formalnog obrazovanja republike Srbije.

Profesionalni programi (OMP, GMP, PUMBA) su akreditovani u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i imaju status JPOA za predmetne programe. 

Zašto se zovete Mokrogorska škola menadžmenta?

Prvo, Mokra Gora je jedan od najlepših krajeva Srbije, spoj prirodne lepote i ljudske potrebe da se priroda čuva i unapredjuje. Drugo, Mokra Gora nudi najbolje uslove za intelektualni i profesionalni rad, a istovremeno prvoklasan odmor i uživanje. Treće, MŠM je po opšte prihvaćenim standardima savremenog profesionalnog usavršavanja svetska, a srpska škola menadžmenta jer uvažava specifičnosti našeg tržišta i okruženja. Poslednje, ali ne i najmanje važno, domaćin Mokre Gore Emir Kusturica je najbolji promoter vrednosti koje MŠM afirmiše:  globalno znanje, uporno primenjeno u našim okolnostima.

Da li  sve programe držite na Mokroj Gori?

MŠM ima dva kampusa. Mi smo uvereni da su naši programi u kampusu Mokra Gora najkvalitetniji i pružaju najbolje rezultate i obezbeđuju garantovanu inspiraciju onima koji se prepuste avanturi učenja u tom okruženju. Svesni troškovne i vremenske dinamike naših klijenata, MŠM ima i kampus „Vukova zadužbina“ u Beogradu, u kome držimo programe kraće po trajanju, do dva radna dana.

Po čemu se vi razlikujete od drugih sličnih institucija za poslovno obrazovanje?

U odnosu na međunarodne ustanove ovog tipa mi smo mlada, dinamična, preduzetna i troškovno veoma efikasna struktura. Naši programi u kvalitativnom smislu drže korak sa  međunarodnim standardom, dok su u cenovnom smislu daleko konkurentniji. U poređenju sa regionalnim ustanovama ovog tipa, MŠM ima najširi portfolio delatnosti koji nema ni jedna druga organizacija. MŠM je dublje od svih vezana za praksu, jer je naša osnivačka i upravljačka struktura najvećim delom potekla iz složenog međunarodnog ili regionalnog korporativnog okruženja. Treće, mi smo po vrednosnom sistemu domaća poslovna škola koja veruje da postoji znanje i iskustvo koje može da našu privredu učini uspešnijom.  Poslednje, MŠM je povezan sa svim najznačajnijim institucijama i poslovnim udruženjima u zemlji i regionu i to nam daje ogromnu strukovnu prednost.

Zašto bismo izabrali Mokrogorsku školu menadžmenta za svog dobavljača?

MŠM je više od poslovne škole. Mi prenosimo znanja i iskustva bez predrasuda i klišea, neopterećeni bilo kakvim drugim interesima osim da svojim studentima i organizacijama pomognemo da budu uspešniji u onome što rade. Naš način rada je zasnovan na čvrstom verovanju da kroz međusobno povezivanje i razmenu iskustva, znanja i informacija svi napredujemo, a ako napreduju naše organizacije, napredovaće i celo društvo. MŠM nije običan dobavljač, već dugoročni partner i to svedoče dugoročni odnosi koje imamo sa našim strateškim partnerima.

Kako je moguće postati strateški partner Mokrogorske škole i šta to donosi?

Klijenti MŠM su oni koji se prijave na naše programe, oni sa kojima imamo ugovor o pružanju usluga i oni sa kojima imamo višegodišnju saradnju u oblasti poslovnog obrazovanja njihovih rukovodilaca. Strateški partneri MŠM su ona privredna društva koja imaju interes da sistematski i na duži rok razvijaju svoje najbolje rukovodioce, a u isto vreme žele da učestvuju u unapređenju ukupnog privrednog ambijenta kroz uključenje u različite inicijative koje sprovodi MŠM. U kvalitativnom i troškovnom smislu, naši strateški partneri imaju najviši oblik našeg doprinosa jer imamo dubinsko poznavanje njihove strukture i ljudskih resursa. Uporedo sa tim mi uzvraćamo višim stepenom zadovoljenja njihovih potreba na troškovno najekonomičniji način.

Da li je bolje uzeti obuku pojedinačno ili zaključiti godišnji ugovor?

Svi naši  strateški partneri sa kojima imamo godišnji ugovor imaju bolje uslove, učešće u raznim događajima koje škola organizuje i imaju mogućnost da programe prilagodimo njihovim potrebama. Zato te klijente zovemo strateškim partnerima. Najveći broj kompanija sa kojima radimo su naši strateški partneri od samog osnivanja škole.

Da li postoje posebni uslovi za samofinansirajuće studente?

Da. Za one studente koji se sami finansiraju ili su deo akademske zajednice imamo posebne uslove.

Da li imate stipendije za one koji bi da se školuju, ali nemaju sredstava ili kompanijsku podršku?

Da. MŠM ima mogućnost stipendiranja onih studenata koji svojim radom demonstriraju izuzetnost, a nemaju finansijskih mogućnosti da sami ili da im njihova organizacija finansira školovanje.

Kako stići do Mokre Gore?

Do Mokre Gore vam iz Beograda treba oko četiri sata vožnje Ibarskom magistralom (Ljig, Milanovac, Čačak, Užice, Mokra Gora) ili preko Valjeva. Alternativno možete putovati i preko Rudnika. Uz put ima pristojnih restorana u kojima možete da se odmorite. Za grupe je moguće organizovati prevoz autobusom. Kako je najavljeno u medijima, do kraja 2016. godine biće završen auto put do Čačka koji će bitno skratiti putovanje do našeg mokrogorskog kampusa.

Šta znači logo MŠM i ko ga je napravio?

Logotip MŠM je uradio industrijski dizajner iz Londona, Dejan Mitrović, diplomac Royal College of Art (UK). Logo simbolizuje vrednosti koje MŠM promoviše: ZNANJE, ISKUSTVO, TRADICIJA.

Da li MŠM može da mi pomogne da nađem posao?

MŠM se ne bavi „executive search“ delatnošću. Ono što radimo je da brinemo o svojim strateškim partnerima i njihovim talentima. Za pojedine programe, kao što su GMP i EMBA, mi obezbeđujemo najtalentovanijim studentima kontakt sa poslovnom zajednicom.

Šta je to GMP?

General Management Program (GMP)  spada u klasu profesionalnih programa koji spremaju  rukovodioce funkcija srednjeg nivoa za pozicije sa širim odgovornostima. Ta vrsta programa se još kod nas zove “mini MBA”, mada međunarodna praksa takav naziv ne poznaje. Ono što odlikuje naš GMP je fokus na organizacije koje se bave raznovrsnim delatnostima i veoma snažno povezanom Alumni grupom koja broji više od 100 rukovodilaca u regionu.  Svi studenti koji uspešno okončaju GMP postaju alumnisti MŠM, zajedno sa našim EMBA diplomcima.

Šta je MEMBA i šta taj program razlikuje od drugih MBA programa?

MEMBA je skraćenica od Mokrogorsky Executive Master of Business Administration, klasifikovan u sistemu obrazovanja republike Srbije kao Master upravljanja poslovanjem, u klasi akademskih programa. Ovaj program spada u međunarodnu klasifikaciju EMBA programa za iskusnije rukovodioce. Osnovne razlike MEMBA programa u odnosu na druge su što je ovaj program akreditovan u sistemu obrazovanja republike Srbije, što je program po svom karakteru rigorozniji u izboru kandidata koji imaju značajno poslovno iskustvo, što je fokusiran na regionalnu privredu. Po načinu održavanja MEMBA ne spada u vikend programe već se nastava obavlja u blokovima od devet dana od kojih su pet dana tokom nedelje  i dva vikenda.

Kakva je vaša politika cena?

Naša cenovna politika je zasnovana na dva principa. Prvo, vrednost koju mi dajemo našim studentima i klijentima je neuporedivo viša u odnosu na kvalitet i troškove za slične programe ovog tipa u svetu. Sa druge strane, mi vrednujemo sopstveni rad kroz kontinuirano investiranje u najbolje predavače, znanja i iskustva kako bismo bili rame uz rame sa poslovnim školama na međunarodnom nivou.

Da li postoje korisnici ili organizacije koje nisu zadovoljne pruženom uslugom?

Mi živimo od inspirisanih korisnika naših usluga. Prosečna ocena naših programa na godišnjem nivou je u proseku 4.6 na skali od jedan do pet. Sa druge strane svaki program je uvek jedinstven jer su učesnici uvek različiti. Naš kvalitet programa obezbeđujemo na dva načina. Prvo, za korporativne programe je ključno da dobijemo dobar opis projektnog zadatka kako bismo što preciznije definisali potrebe organizacije i samih učesnika. Zbog toga uvek na dogovor sa klijentom ide naš predmetni predavač koji je u obavezi da razume sve detalje projektnog zadatka. Takođe, pre početka svakog programa predavač usklađuje očekivanja studenata sa agendom i prilagođava tokom programa nastavni plan sa praktičnim očekivanjima studenata. Nakon održanog programa, svi studenti ocenjuju program i predavače i na osnovu toga se sastavlja izveštaj za klijenta, a takođe vrše korekcije kontinuiranog unapređenja predmetnog programa. U dosadašnjem radu nismo imali slučaj da je naš klijent tražio povraćaj sredstava zato što nije bio zadovoljan pruženom uslugom.

Kako vi znate koje su naše potrebe?

Mi se informišemo o vašim potrebama na osnovu projektnog zadatka i upitnika koji sa vama popunjavamo, a takođe se osećamo slobodni da predložimo rešenja koja su rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti.

Zašto da investiram u svoje zaposlene?

Najvredniji resurs koji ima jedna organizacija su ljudi i to u smislu razvoja poslovanja, ali i u troškovnom smislu. Investicija u znanje, unapređenje ličnih i timskih kapaciteta su nedvosmisleno najbolje investicije u poslovanje. U vremenu permanentne krize inspiracija, motivacija i svrsishodnost su od neprocenjivog značaja za jednu organizaciju. Po našem iskustvu svaka organizacija bi trebalo na godišnjem nivou da investira u makar jednu obuku za svakog ključnog saradnika. Naša preporuka je da investirate u profesionalno usavršavanje svojih rukovodilaca minimum pet radnih dana na godišnjem nivou, iako je međunarodni standard u ovom domenu dva puta viši.

Na šta treba da obratim pažnju pri izboru dobavljača za pružanje usluga obuka i razvoja zaposlenih?

Naša preporuka je da pri izboru dobavljača proverite sledeće elemente. Prvo, da li dobavljač ima privredno iskustvo koje je vama potrebno? Drugo, da li taj dobavljač ima kapacitet da zadovolji vaše potrebe u kontinuitetu jer razvoj ljudi nije jednokratan zadatak. Treće i najvažnije je da li predavač ili predavači mogu da budu dovoljan uzor i inspiracija vašim zaposlenima jer je to jedan od veoma važnih sastojaka uspešnosti programa razvoja?