Institucionalni partneri Mokrogorske škole menadžmenta

U službi društva blagostanja institucionalno partnerstvo ostvarujemo sa: