Srdjan Janićijević

Srđan Janićijević

Redovni predavač

Miloš Zečević

Izvršni direktor, MŠM

065 30 35 081

Iva Barišić

Direktor programa

065 30 35 076

Dragan Petrović

Dragan Petrović

Redovni predavač

Bojan Kostandinović

dr Bojan Kostandinović

Redovni predavač

Bojan Balaž

Rukovodilac marketinga, MŠM

065 30 35 095

Aleksandra Radovanović

Rukovodilac kontrolinga, MŠM

065 30 35 089

Milenko Andrić

Rukovodilac programa, MŠM

065 30 35 093

Stefan Đuričić

Rukovodilac programa, MŠM

065 30 35 099

Mila Čolović

Organizator Vivaldi foruma, MŠM

063 355 610

Nemanja Gavrilović

Koordinator programa, MŠM

065 30 35 073