Srdjan Janićijević

Srdjan Janićijević

Osnivač i direktor, MŠM

065 300 59 59

Miloš Zečević

Miloš Zečević

Izvršni direktor, MŠM

065 30 35 081

Iva Barišić

Izvršni direktor za finansije, MŠM

065 30 35 076

Dragan Petrović

Dragan Petrović

Direktor Vivaldi foruma, MŠM

065 30 35 091

Bojan Kostandinović

Bojan Kostandinović

Direktor poslovnog razvoja, MŠM

065 30 35 079

Vladimir Vučković

Direktor akademskih programa, MŠM

Redovni predavač

Bojan Balaž

Bojan Balaž

Rukovodilac marketinga, MŠM

065 30 35 095

Aleksandra Radovanović

Koordinator finansija

065 30 35 089

Milenko Andrić

Milenko Andrić

Koordinator MEMBA programa, MŠM

065 30 35 093

Mila Čolović

Mila Čolović

Organizator Vivaldi foruma

063 355 610

Stefan Djuričić

Stefan Djuričić

koordinator GMP i Inhouse programa

065 30 35 099

Nemanja Gavrilović

Koordinator pripravnik, MŠM

065 30 35 073