Ekonomija

Ljubomir Madžar

Ekonomista

Gostujući predavač

Vladimir Vučković

Direktor akademskih programa, MŠM

Redovni predavač

English