Inovacije Archives - Mokrogorska škola menadžmenta

Inovacije

Vladimir Krasojević

Vladimir Krasojević

Redovni predavač

Bojan Kostandinović

dr Bojan Kostandinović

Redovni predavač

Dejan Mitrović

Dejan Mitrović

Gostujući predavač

English