Inovacije

Vladimir Krasojević

Partner

Redovni predavač

Bojan Kostandinović

Direktor poslovnog razvoja, MŠM

065 30 35 079

Dejan Mitrović

Direktor, Kidesign

Redovni predavač

English