Komunikacija

Gordana Panajotović

Trener i konsultant

Redovni predavač

Luca Signoretti

Marketing Strategist & Consultant

Luca Signoretti

Olja Bećković

Novinarka i voditeljka

Redovni predavač

Dragan Petrović

Direktor operacija, MŠM

065 30 35 091

Danijela Nedić

Direktor, Biznis Link

Redovni predavač

English