Koučing

Gordana Panajotović

Trener i konsultant

Redovni predavač

Sunčica Getter

Leadership coach, CRR Global

Gostujući predavač

Sanja Bratina

Psihoterapeut

Gostujući predavač

Tamara Tomović

Prof. savetnik, Mind protect

Redovni predavač

Dragan Petrović

Direktor operacija, MŠM

065 30 35 091

Danijela Nedić

Direktor, Biznis Link

Redovni predavač

English