Menadžment

Slobodan Mijailović

Direktor, Arhon project

Gostujući predavač

Monika Picker

Senior Partner, AG St. Gallen

Gostujući predavač

Dragan Petrović

Direktor operacija, MŠM

065 30 35 091

Srdjan Janićijević

Osnivač i direktor, MŠM

065 300 59 59

English