Otvoreni program Finansijski menadžmentZašto se „Svetska ekonomska kriza“ i slične globalne turbulencije zovu „Krize bilansa stanja“?

 

Koja je uloga finansijskog menadžera u njihovom kreiranju?

Koji su to jednostavni finansijski mehanizmi koji upravljaju ekonomskim potresima svetskih razmera?

Kako sagledati međusobne veze između finansijskih izveštaja pojedinačnih kompanija i kraha međunarodnog finansijskog sistema?

Sta možemo da uradimo da do toga ne dođe u budućnosti?

Na ova i druga pitanja na programu Finansijski menadžment odgovore će dati Đoka Janjušević generalni direktor Tikkurila d.o.o. vodeći stručnjak za finansijske operacije i poslovanje u domaćem i multinacionalnom okruženju.Pored gospodina Janjuševića, predavač na programu će biti i Vladimir Vučković član Fiskalnog saveta, koji je u pripremi programa odgovorio na neka od pitanja koja su postavljali dosadašnji polaznici programa Finansijski menadžment.

MŠM: Koji makroekonomski pokazatelji su ključni za razumevanje kretanja regionalnog tržišta, a nisu u dovoljnoj meri jasni menadžerima u kompanijama?

Vladimir Vučković: Povezanost privreda sa stanjem i ekonomskom politikom u Evropskoj uniji treba jasno istaći. Visina kamatnih stopa, dinamika investicija i izvoza, brzina hvatanja priključka s razvijenijim državama zapravo zavise od faze privrednog ciklusa u kojoj se nalazi EU. Srbija i države regiona imaju prilično dobre medjunarodne uslove za razvoj: obilje novca i niske kamatne stope, priliv kapitala i stabilan devizno kurs, niska cena nafte, solidna tražnja za izvozom – i pravi je trenutak da se to iskoristi

MŠM: Koja su najčešće teme ili pitanja koje vam postavlju polaznici MŠM programa na kojima ste redovni predavač?

Vladimir Vučković: Menadžere zanimaju i opštije teme, kao što su načini na koje funkcionišu budžet ili Narodna banka Srbije, ali, razumljivo više, i različita konkretnija pitanja: da li su porezi i parafiskalni nameti u Srbij visoki, kakve rezultate mogu očekivati u pogledu popravljanja ambijenta za poslovanje, rada Poreske uprave, funkcionisanja državnih preduzeća, uloge MMF-a u kreiranju ekonomske politike, budućeg deviznog kursa i cena.JOŠ NEKOLIKO DANA ZA PRIJAVE NA PROGRAM!

VIŠE INFORMACIJA I PRIJAVE


Komentariši