Prijava, Vivaldi forumi

mail_32x24 Prijavni formular –  Vivaldi forumi

Nakon slanja poruke, MŠM će Vas kontaktirati u što kraćem roku.

Izaberite Vivaldi forum

Organizacija preko koje prijavljujete učešće

Potreban prevoz (Transport nije uračunat u cenu programa. Cena transporta je 5000 RSD + PDV)

LIČNI PODACI

Ime i prezime

E-Mail (potrebno)

Kontakt telefon

Vaša pozicija u kompaniji

Nivo menadžmenta

PODACI ZA REZERVACIJU SMEŠTAJA

Datum dolaska na Mokru Goru

Datum odlaska sa Mokre Gore

Tip sobe

Napomena u vezi sa smeštajem

PODACI O KOMPANIJI

Naziv kompanije

Adresa i poštanski broj

Grad

PIB

Osoba nadležna za ljudske resurse

HR kontakt e-mail

Osoba nadležna za plaćanje

Kontakt e-mail osobe za plaćanje

Kontakt telefon osobe za plaćanje

Način plaćanja (izabrati model ugovora)

Organizacija preko koje dolazite

Napomena

USLOVI PRIJAVE

U cenu programa nije uključen transport do Mokre Gore. U posebnim slučajevima, na zahtev, Mokrogorska škola menadžmenta može da organizuje prevoz.

U slučaju odustanka kraćem od 8 dana pre početka programa podnosilac prijave/kompanija podnosi troškove punog iznosa kotizacije.

Podnosilac prijave daje dozvolu Mokrogorskoj školi menadžmenta da koristi foto i video snimke učesnika tokom skupa i svih aktivnosti vezanih za održavanje programa i da takav material može da objavi na svojim veb sajtovima, brosurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku.

Unesite kod
captcha

Vivaldi forumi
Detaljnije

show
 
close
Follow on Twitter facebook linkedin flickr youtube email