PROFESIONALNI MBA PROGRAM (Profesionalni master upravljanja poslovanjem) nudi najsavremenija stručna znanja i poslovnu praksu iz oblasti upravljanja poslovanjem. Predavači ovog programa će na interaktivan način povući najrelevantniju moguću paralelu između teoretskih koncepata i praktične primene modernog menadžmenta u našem poslovnom okruženju. Način rada podrazumeva dve lokacije, Beograd i Mokru Goru, online platformu nastave, mentorski rad, kako grupni, tako i individualni, kontinualno praćenje napretka svakog polaznika, radni materijal, međunarodno priznate udžbenike, polaganje ispita i dobijanje sertifikata. Kroz MBA program Mokrogorske škole menadžmenta studenti će dobiti kompetencije koje treba da poseduju svi uspešni menadžeri i preduzetnici. Polaznici programa

Program je namenjen menadžerima na  svim nivoima upravljanja, preduzetnicima koji nemaju formalno obrazovanje iz oblasti poslovanja. Ovaj program je namenjen onima koji u dosadašnjem formalnom obrazovanju nisu imali prilike da steknu znanja i veštine savremenog poslovnog upravljanja, preduzetnicima koji već rukovode svojim poslovanjem ili se pripremaju da to uskoro učine, kao i onima koji žele da ubrzaju tempo svog profesionalnog napredovanja u poslovnim organizacijama. Kriterijumi za prijem na program:

  • Upravljačko ili preduzetničko iskustvo (5 i više godina) ili
  • 180 ECTS bodova i najmanje jedna godina radnog iskustva
  • Spremnost na disciplinovan i zahtevan rad na sebi
  • Intervju sa programskim direktorom

Posebna pogodnost koju nudimo je mogućnost stručne prakse u trajanju od jednog meseca u nekoj od vodećih kompanija na tržištu Srbije, što doprinosi povećanju mogućnosti zaposlenja onima kojima je to potrebno.


Moduli

Profesionalni MBA Mokrogorske škole menadžmenta se sastoji od 6 četvorodnevnih modula u kojima studenti uče o makroekonomiji i mikroekonomiji, finansijama, menadžmentu, marketingu, ljudskim resursima, komunikacijskim veštinama, prezentacijskim veštinama, veštinama vođenja i pregovaranja. Na kraju svakog modula studenti dostavljaju esej, a po završetku svih 6 modula podnose završni rad. Moduli:

  1. Ekonomija
  2. Finansijski menadžment
  3. Menadžment
  4. Marketing
  5. Menadžment ljudskih resursa
  6. Liderstvo i strategija

Studenti imaju mogućnost da pohađaju nastavu tempom koji je usklađen sa njihovim radnim obavezama i mogu da završe program u roku od tri godine od datuma upisa.


Cena programa*:

480.000,00 RSD + PDV . Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama. Popust za plaćanje unapred.

* U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona na Mokroj Gori iznosi 5.000 din dnevno.

**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.


Zatražite dodatne informacije o programu