PROFESIONALNI MBA PROGRAM (Profesionalni master upravljanja poslovanjem) nudi najsavremenija stručna znanja i poslovnu praksu iz oblasti upravljanja poslovanjem. Predavači ovog programa će na interaktivan način povući najrelevantniju moguću paralelu između teoretskih koncepata i praktične primene modernog menadžmenta u našem poslovnom okruženju. Način rada podrazumeva dve lokacije, Beograd i Mokru Goru, online platformu nastave, mentorski rad, kako grupni, tako i individualni, kontinualno praćenje napretka svakog polaznika, radni materijal i međunarodno priznate udžbenike, polaganje ispita i dobijanje sertifikata.

Posebna pogodnost koju nudimo je mogućnost stručne prakse u trajanju od jednog meseca u nekoj od vodećih kompanija na tržištu Srbije, što doprinosi povećanju mogućnosti zaposlenja onima kojima je to potrebno.Polaznici programa

Ovaj program je namenjen svršenim studentima bez zaposlenja, onima koji u dosadašnjem formalnom obrazovanju nisu imali prilike da steknu znanja i veštine savremenog poslovnog upravljanja, preduzetnicima koji već rukovode svojim poslovanjem ili se pripremaju da to uskoro učine, kao i onima koji žele da ubrzaju tempo svog profesionalnog napredovanja u poslovnim organizacijama.


Moduli

  1. Ekonomija – Beograd, Mart 2017
  2. Menadžment ljudskih resursa, Mokra Gora, Maj 2017
  3. Integrisani marketing, Mokra Gora, Septembar 2017
  4. Menadžment finansija, Mokra Gora, Oktobar 2017
  5. Liderstvo i strategija, Mokra Gora, Novembar 2017

Po završetku nastave na svakom četvorodnevnom modulu i rada sa mentorom sledi polaganje ispita. Ispit se polaže predajom pisanog rada i njegovom odbranom.

Studenti imaju mogućnost da pohađaju nastavu tempom koji je usklađen sa njihovim radnim obavezama i mogu da završe program u roku od dve godine od datuma upisa.


Cena programa*:

400.000,00 RSD + PDV . Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama. Popust za plaćanje unapred.

* U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona na Mokroj Gori iznosi 5.000 din dnevno.

**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.


Zatražite dodatne informacije o programu