Poslovna ekonomija - Mokrogorska škola menadžmenta

Poslovna ekonomija



Ekonomija 04-08. novembar 2019.

POČETAK:
11/04/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Vladimir Vučković
VLADIMIR VUČKOVIĆ
Sanja Vučković
Sanja Vučković
SANJA VUČKOVIĆ

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

O programu Poslovna ekonomija

Program Poslovna ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o oblastima makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije, regiona i sveta.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom su: oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Učesnici programa

Modul Poslovna ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme

  • Poslovna ekonomija – makro i mikro
  • Makroekonomija Srbije, regiona i sveta
  • Poslovanje privrednih subjekata
  • Upravljanje troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
  • Formiranje i politika cena
  • Poslovni indikatori uspešnosti poslovnih subjekata i konkurenata

Modul počinje 04.11.2019. i traje do 08.11.2019.


Zatražite dodatne informacije o programu  

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English