Liderstvo i strategija - Mokrogorska škola menadžmenta

Liderstvo i strategijaLiderstvo i strategija, 28. oktobar - 01. novembar 2018.

POČETAK:
10/28/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Srdjan Janićijević
Srđan Janićijević
Bojan Kostandinović
dr Bojan Kostandinović

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

O programu Liderstvo i strategija

Tema liderstva postala je izuzetno važna u savremenom poslovanju. Iskusan lider, koristeći različite liderske stilove, omogućava organizaciji i ljudima da se razvijaju, da rastu, da se usavršavaju i da posluju u skladu sa zahtevima tržišta, ali i sa vrednostima u kompaniji.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Pored liderstva, da bi organizacija bila efektivna i efikasna u dužem vremenskom periodu, važno je da svi u kompaniji razumeju strategiju i strategijske pravce i da strategiju kompanije uspešno spuste do zaposlenih na nižim hijerarhijskim nivoima. Dobro liderstvo i pravilno definisana i primenjena strategija garant su uspeha svake savremene organizacije.Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti učesnicima da u interakciji sa predavačima i drugim kolegama unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.


Teme

  • Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu
  • Liderstvo kao koncept
  • Kako se pravi dobar tim
  • Tipologija ličnosti lidera
  • Upravljanje sobom
  • Značaj socijalne i emocionalne inteligencije
  • Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi
  • Liderska radionica
  • Analiza profila poslovnih lidera

Modul počinje 28.10.2019. i traje do 01.11.2019.


Zatražite dodatne informacije o modulu  

 

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. ** Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English