Liderstvo i strategijaLiderstvo i strategija

POČETAK:
11/06/2017
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Srdjan Janićijević
Srdjan Janićijević
Osnivač i direktor, MŠM
Bojan Kostandinović
Bojan Kostandinović
Direktor poslovnog razvoja, MŠM

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

O programu

Program Liderstvo i strategija je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti polaznicima da u interakciji sa predavačima i drugim polaznicima unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.


Liderstvo i strategija


Polaznici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti polaznicima da u interakciji sa predavačima i drugim polaznicima unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.


Teme programa Liderstvo i strategija

  • Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu
  • Upravljanje sobom
  • Tipologija ličnosti lidera
  • Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi
  • Liderstvo kao koncept
  • Značaj socijalne i emocionalne inteligencije
  • Kontekst i ključne veštine u koučingu (vrednosti, ograničenja i ciljevi)
  • Liderska radionica
  • Analiza profila poslovnih lidera

Program počinje 06.11.2017. i traje do 10.11.2017.


Zatražite dodatne informacije o programu  

 

cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. ** Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se za program


Komentariši

English