Međuljudski odnosi i uloga efikasnog rukovodioca - Mokrogorska škola menadžmenta

Međuljudski odnosi i uloga efikasnog rukovodiocaPOČETAK:
11/15/2018
CENA:
45.000 RSD


PREDAVAČI:

Aleksandra Veselinović
Aleksandra Veselinović

Adresa

Kralja Milana 2, Beograd   Vidi mapu

Kategorije

PROGRAM JE POPUNJEN!

USKORO VIŠE INFORMACIJA O SLEDEĆEM TERMINU

Naziv programa: Međuljudski odnosi i uloga efikasnog rukovodioca

Datum održavanja: 15 – 16. Novembar

Mesto: Mokrogorska škola menadžmenta, Kampus Beograd

Predavač: Aleksandra Veselinović

Opis:

Program Međuljudski odnosi i uloga efikasnog rukovodica je  kreiran tako da polaznicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima međuljudskih odnosa bilo internih ili eksternih kao i veštinama koje treba da poseduju efikasni rukovodioci. Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u ovoj oblasti i uvidi prostor za unapređenje istih a u tome ćemu i pomoći akcioni razvojni plan koji će kreirati na prograu za naredni period u ovoj oblasti.

Teme:

  • Efikasnost timova
  • Uloga vođe tima
  • Komunikacija u timu
  • Međuljudski odnosi
  • Akcioni plan

 Komentariši

English