Menadžment komunikacija - Mokrogorska škola menadžmenta

Menadžment komunikacijaMenadžment komunikacija 19 - 23. mart 2018.

POČETAK:
03/19/2018
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Danijela Nedić
Danijela Nedić
Danijela Nedić
Olja Bećković
Olja Bećković
Olja Bećković

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

O programu Menadžment komunikacija

Program Menadžment komunikacija je jedan od modula programa Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administration). Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći i ovu diplomu. Pohađanje programa je opciono.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Sve što kažemo ili ne kažemo šalje poruku o nama, kompaniji koju predstavljamo, proizvodu, usluzi ili ideji koju promovišemo. Zato je veoma važno usvojiti i poštovati pravila za efikasnu pripremu i vođenje  poslovne komunikacije – što je suština programa menadžment komunikacija.

Program je  kreiran tako da polaznicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju, sa internim i eksternim javnostima.

Dvanaest interaktivnih radionica je dizajnirano tako da polaze od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije, veštine uveravanja i ključne tačke u poslovnom prezentovanju, uz nezaobilazne tehnike za upravljanje konfliktnim situacijama i komunikaciju sa teškim sagovornicima.

Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u oblasti internih i eksternih komunikacija, kao i da kreira svoj akcioni razvojni plan za naredni period u ovoj oblasti.


Menadžment komunikacija


Polaznici

Program je namenjen menadžerima koji žele da sebe, svoje ideje, proizvode i usluge predstave na efikasan i profesionalan način, odnosno svima koji za cilj imaju negovanje i unapređivanje veština komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju smatrajući to bitnim elementom u kreiranju ličnog i profesionalnog imidža.

Polaznici će unaprediti svoja komunikaciona znanja i veštine, podići nivo samopouzdanja i samomotivacije, što neposredno deluje na lični imidž i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i na uspeh kompanije u celini.


Teme

 • Šta nas zaista pokreće i kako naučiti slušati sebe?
 • Pretpostavke za (ne)uspešnu komunikaciju.
 • Kako da upravljamo svojim emocijama?
 • Prepoznavanje sopstvenog komunikacionog stila i kako isti prilagoditi sagovorniku u cilju slanja poruke na pravu adresu.
 • Kako čitati sagovornika kroz verbalne poruke i neverbalne signale?
 • Postavljanje pravih pitanja, aktivno slušanje, pohvale i konstruktivna kritika, saopštavanje loših vesti, parafraziranje.
 • Zašto je asertivna komunikacija preporuka za efikasan nastup u okruženju?
 • Kreiranje efikasne argumentacije i usvajanje veština uveravanja sagovornika.
 • Komunikacija u konfliktnim situacijama i alati za efikasno upravljanje konfliktom.
 • Veštine poslovnog prezentovanja različitim ciljnim grupama.
 • Upravljanje specifičnim situacijama i teškim sagovornicima.

Modul počinje 19.03.2018. i traje do 23.03.2018.


Zatražite dodatne informacije o modulu  

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English