Menadžment ljudskih resursa - Mokrogorska škola menadžmenta

Menadžment ljudskih resursaMenadžment ljudskih resursa, 15-19. april 2019.

POČETAK:
04/15/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Ivana Mihajlović
Ivana Mihajlović
Tijana Tadić
Tijana Tadić
Tijana Tadić

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

O programu Menadžment ljudskih resursa

Program Menadžment ljudskih resursa je jedan od modula programa Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administration). Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći i ovu diplomu. Pohađanje programa je opciono.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije   

Učesnici modula Menadžment ljudskih resursa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Polaznici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.


Menadžment ljudskih resursa


Polaznici

Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača, na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i radioničarski rad uz simulacije realnih primera iz privrede.


Teme

  • Mesto i uloga HR u organizacijama
  • Regrutovanje i selekcija
  • Motivisanje zaposlenih 
  • HR i etika
  • Radno pravo za menadžere
  • Nagrađivanje
  • Upravljanje učinkom
  • Interna komunikacija i krizni menadžment
  • Povezivanje organizacije

Modul počinje 15.04.2019. i traje do 19.04.2019.


Zatražite dodatne informacije o modulu  

 

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English