Menadžment ljudskih resursa


Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa, 21-25. maj 2018.

Preuzmite brošuru

POČETAK:
05/21/2018
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Tijana Tadić
Tijana Tadić
HR direktor, Karanović & Nikolić
Neda Ljepojević – Cvetković
Partner - Head of HR Department
Sanja Miladinović
HR Manager at Karanović & Nikolić

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

O modulu Menadžment ljudskih resursa

Učesnici modula Menadžment ljudskih resursa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Polaznici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.


Menadžment ljudskih resursa


Polaznici

Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača, na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i radioničarski rad uz simulacije realnih primera iz privrede.


Teme

 • Mesto i uloga HR u organizacijama
 • Uvod u koučing za menadžere
 • Regrutovanje i selekcija
 • Motivisanje zaposlenih 
 • Analiza stejkholdera
 • HR i etika
 • Radno pravo za menadžere
 • Nagrađivanje
 • Upravljanje učinkom
 • HR pregovaranje
 • Interna komunikacija i krizni menadžment
 • Povezivanje organizacije

Modul počinje 21.05.2018. i traje do 25.05.2018.


Zatražite dodatne informacije o modulu  

 

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English