Menadžment operacijaMenadžment operacija

POČETAK:
04/24/2017
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Tamara Tomović
Tamara Tomović
Prof. savetnik, Mind protect
Bojan Kostandinović
Bojan Kostandinović
Direktor poslovnog razvoja, MŠM

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

Menadžment Operacija je u punoj transformaciji. Operativno poslovanje je često kompleksno i predstavlja nepoznanicu za poslovne partnere. Neprestana potvrda za sniženje troškova preduzeća i bolji servis bez ulaganja, su sistematski izazov pred Operacionim liderima. Mnogi nam se žale da se menadžment preduzeća zainteresuje za Operativne lidere samo kada postoje operacioni problemi. Mnogi kažu da „misle da su najbolji kada niko o njima ne priča“ jer je to dokaz da sve dobro funkcioniše.

Ovaj kurs za lidere operacija razvijen je na osnovu iskustva lidera vodećih lanaca vrednosti u svetu. U tim kompanijama lideri operacija doprinose rastu poslovanja, učestvuju u razvoju novih proizvoda i tržišta, vrše obuku novih kadrova ili kreiraju nova radnih mesta. Sve ovo nije muzika budućnosti neprihvatljiva „u našim uslovima“. Rezultati i operaciona veština su ulazna karta za arenu uspešnih, a nove znanja preduslov da se u areni opstane i napreduje.

Ovaj kurs se bazira na primenjenom iskustvu kroz četiri modula koja odgovaraju na sledeća pitanja:

 1. Kako razviti operacionu mrežu za poslovni uspeh preduzeća ?
 2. Kako koristiti emocionalnu inteligenciju za adekvatniju komunikaciju i bolje rezultate u sprovođenju akcija
 3. Kako uskladiti strategiju preduzeća i operacija?
 4. Kako poboljšati liderske sposobnosti u operativnom poslovanju ?

 

Kurs od četiri dana, modula i predavače koji se dobro poznaju povezuje zajednička nit – konkretno iskustvo u promenama i transformaciji preduzeća. Po prvi put organizujemo „štafetni pristup“ gde svaki predavač prenosi iskustvo sa svog predavanja kolegi koji dolazi, sa učesnicima. Sve „priče“, primeri učesnika, interakcija koja je pobudila pažnju će se prenositi iz dana u dan. Zajednička nit će biti i konkretni primeri promena i transformacija objašnjeni iz specifičnog ugla i oblasti predavača.

Ceo modul će se završiti „Gemba ŠETNJOM“  kroz posetu jednog uglednog preduzeća gde će grupa primeniti znanje sa kursa, predložiti promene i ideje i dobiti komentare preduzeća

Ovo je jedan od retkih kurseva na tržištu koji kombinuje liderski razvoj i konkretnu primenu i kao takav omogućuje da se investicija u ovaj MŠM kurs isplate već prve nedelje po povratku u vaše organizacije.


Menadžment operacija


Polaznici programa

Bilo da ste tek nedavno ušli u ulogu menadžera logistike, lanca snabdevanja, proizvodnje, tehnologije, tehničkog sektora ili ste već određeni period u toj ulozi, sigurni smo da će vam naši iskusni predavači na interesantan način osvežiti vaše postojaće znanje o operativnom menadžmentu, ili će vam dati poptuno nove uvide u ovu temu – temu stvaranja lanca vrednosti u organizaciji. Polaznici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustva iz menadžerske prakse.


Teme

Dan 1: Lanac vrednosti – Vladimir Krasojević

Vladimir Krasojević je diplomirani Saobraćajni inženjer Beogradskog Univerziteta i Master diplomama sa Švajcarske politehnike u Lozani (Lanci Vrednosti) i Stategije i Inovacija (Univerzitet u Oksfordu). Radio je sa vodećim multinacionalnim kompanijama kao Menadžer Lanaca vrednosti i kao Izvršni Partner u vodećoj savetodavnoj organizaciji.

 • Lanac vrednosti i poslovni uspeh preduzeća
 • Liderstvo u lancima vrednosti – motivacija, rast i sveobuhvatni uticaj
 • Upravljanje promenama i zrelost preduzeća
 • Fokus na vrednost – LEAN upravljanje i “iskustvo kupca”
 • Kako koristiti inovaciju u operativnom poslovanju
 • Vežbe učesnika: Kako da unapredim operacije?

 

Dan 2: Emocionalna inteligencija i upravljanje  operacijama – Tamara Tomović

dr Tamara Tomović, lekar sa edukacijom iz REBT-a i koučinga sa 20 godišnjim iskustvom lidera i menadžera u farmaceutskoj industriji. Sertifikovana je od strane MHS-a za merenje i analizu Emocionalne inteligencije EQ-I 2.0 i EQ 360.

 • Značaj emocionalne inteligencije za pojedinačni uspeh i uspeh preduzeća
 • Parametri  EI koje je važno razvijati kod menadžera u  operacijama
 • Razumevanje  odnosa sa drugim osobama u organizaciji
 • Važnost asertivne komunikacije za sprovođenje odluka
 • Zadržavanje optimističnog stava
 • Korisni alati i tehnike na raspolaganju za emocionalnu inteligenciju i komunikacije, razvijanje osećaja zadovoljstva i optimizma u poslovnoj sredini

 

Dan 3: Strategija & Poslovni doprinos Operacija– Bojan Kostandinović

Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i diplomirani inženjer mašinstva iz oblasti motornih vozila. Intenzivno se bavi strategijskim menadžmentom, organizacijom kompanija, upravljanjem, liderstvom, pitanjima tržišta, prodaje i marketinga.

 • Strategija i Operacioni Menadžment
 • Ciljevi i KPI
 • Inovacije u Operacijama
 • Inovacije Procesa I proizvoda
 • Rizik i upravljanje rizikom u Operacijama

 

Dan 4: Liderstvo za menadžere operacija – Vladimir Krasojević

Poslednji modul kursa je prilika da se studije slučaja o kojima će se raspravljati u toku nedelje sa različitim fokusom predavača, objasne sa epilogom i kao podsticaj za sveobuhvatniji i produktivniji rad po povratku sa kursa. U toku prepodneva poslednjeg dana, učesnici će posetiti pogone uglednog preduzeća i razgovarati o liderstvu i promenama.  Poseta će biti organizovana kao ilustracija GEMBA šetnje sa praktičnim primerom značaja i sveobuhvatnog uticaja liderstva u operacionim procesima preduzeća.

 • Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu
 • Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi
 • Liderstvo kao koncept
 • Gemba šetnja
 • Primer uspešnog preduzeća i šta organizacija shvata kroz liderstvo

Program počinje 24.04.2017. i traje do 28.04.2017.


Zatražite dodatne informacije o programu  

 

Cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se ovde


Komentariši

English