Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) - Mokrogorska škola menadžmenta

Mokrogorski Executive MBA (MEMBA)


Mokrogoski Executive MBA

Mokrogorski Executive MBA (MEMBA), Početak za sedmu generaciju studenata - 15. novembar 2019. godine

Preuzmite MEMBA brošuru

POČETAK:
11/15/2019
TRAJANJE:
3 semestra - 60 radnih dana
CENA:
6.000 Evra + PDV


Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Šta je Mokrogorski Executive MBA (MEMBA)?

Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) je master program iz upravljanja poslovanjem organizovan po najvišim međunarodnim standardima, prilagođen našim potrebama u okruženju i izazovima koji nas očekuju. Mokrogorska škola menadžmenta i Fakultet organizacionih nauka su izabrali najbolje programe i predavače za najbolje menadžere regiona, a sve u cilju ličnog usavršavanja, unapređenju organizacija iz kojih studenti dolaze i bolje privrede regionalnih zemalja.

Studenti koji uspešno završe  Mokrogorski EMBA program stiču tri tipa priznanja:

  • Akademsko zvanje Master upravlјanja poslovanjem, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu (90 ESPB)
  • Profesionalno zvanje Executive Master of Business Administration, koji izdaje Mokrogorska škola menadžmenta
  • Kvalifikaciju po po metodologiji Chartered Institute of Management, UK (OPCIONO)

Prijavite se za program    


Executive MBA


Koja je sadržina MEMBA?

Program Executive MBA sastoji se od 7 predmeta u okviru kojih se izučavaju: makroekonomija i politička ekonomija, mikroekonomija, korporativne finansije, računovodstvo, poslovne strategije, pregovaračke veštine, operacioni i operativni menadžment, poslovne inovacije, međunarodne organizacije, poslovna etika, poslovne šanse regiona, preduzetništvo, lični razvoj i liderstvo. Dodatno, na svakom predmetu biće organizovana predavanja gostiju i partnera organizatora.

Nastavni program:

  • Predmet 1: Ekonomija – izabrana poglavlja
  • Predmet 2: Menadžerske finansije
  • Predmet 3: Savremeni menadžment i strategija poslovanja
  • Predmet 4: Strateški marketing i komunikacije
  • Predmet 5: Menadžerske veštine
  • Predmet 6: Izborni predmet P1
  • Predmet 7: Izborni predmet P2

Kako je MEMBA program organizovan?

Svi detalji programa su prilagođeni studentima i njihovim poslovnim obavezama. Mokrogorski Executive MBA program se organizuje u formi od 7 predmeta (5 obaveznih predmeta i 2 izborna) u trajanju od 60 dana. Svaka nastavna sesija  je organizovana u trajanju od 10 dana. Nakon odslušanog predmeta student dobija projektni zadatak koji je potrebno da uradi i preda u narednih 2 meseca. Tokom izrade projektnog rada svakom studentu pojedinačno je omogućena podrška mentora i pristup materijalima preko on-line/MŠM moodle platforme.

Dodatna vrednost MEMBA programa se sastoji u tome što se puna pažnja posvećuje svakom studentu ne samo kroz predavanja već i kroz grupni rad i rad na koučingu/ličnom razvoju. Organizacija nastave se može grupisati u sledeće faze: Predavanja + Gostujuća predavanja + Grupni rad + Individualni rad + studije slučaja + Lični razvoj (koučing).

Predavanja vode profesori sa Fakulteta organizacionih nauka, kao i vrhunski redovni i gostujući predavači Mokrogorske škole menadžmenta, sa velikim praktičnim iskustvom i dugogodišnjim karijerama u najboljim srpskim i inostranim kompanijama.


Koji su ključni datumi?

Prijave za program – najkasnije do oktobra tekuće godine

Modul 1: 15-24. Novembar 2019.

Modul 2: Februar 2020.

Modul 3: Jun 2020.

Modul 4: Septembar 2020.

Modul 5: Decembar 2020.

Modul 6: April/Maj 2021.

Odbrana radova: Maj/Jun 2021.


PREUZMI UVERENJE O AKREDITACIJI   PREUZMI KNJIGU OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA   PREUZMI KNJIGU REDOVNIH PREDAVAČA  


Prednosti u odnosu na druge master programe

Mokrogorski Executive MBA program je namenjen onima koji vode ili koji će u budućnosti rukovoditi svojim odeljenjem, sektorom ili celokupnim poslovanjem kompanije. Kao takav, program obuhvata sve aspekte poslovanja i daje širu sliku studentu u rešavanju budućih problema.

MEMBA program je podjednako posvećen i razvoju malih i srednjih preduzeća i razvoju poslovanja u velikim kompanijama. Primeri iz prakse su vezani za dobre evropske i svetske primere, ali isto tako i za primere koji su naša svakodnevnica.

Sadržaj programa je postavljen tako da daje znanje i u kreiranju dugoročnih strateških planova i ciljeva (strateško planiranje) ali i u rešavanju svakodnevnih tekućih problema (operativno planiranje). Jedinstven ambijent Mokre Gore, gostujući predavači, lični treneri omogućuju adekvatan i pravilan lični razvoj svakog MEMBA studenta.Zatražite dodatne informacije o programu    

Cena školarine je 6.000 evra +PDV u dinarskoj protivrednosti. Cena ne obuhvata troškove smeštaja i studijskog putovanja u Šangaj. (okvirno do 3.000 evra)

Prijavite se za program


Komentariši

English