Office manager - Poslovna kultura


office manager

Office manager - Poslovna kultura

POČETAK:
11/09/2017
TRAJANJE:
2 dana
CENA:
40.000 RSD +PDV


PREDAVAČI:

Gordana Panajotović
Trener i konsultant

Adresa

Kralja Milana 2, Beograd   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

Program Office manager – Poslovna kultura obezbeđuje alate koji omogućavaju da efikasno upravljate svojim radnim procesom, radnim procesom svojih kolega, kao i da uspešno komunicirate sa strankama i klijentima. Profesionalizam kao jedna od osnovnih vrednosti poslovne kulture se očituje brojnim faktorima, a baza visoke kulture poslovanja leži u pravilnoj poslovnoj komunikaciji, kako usmenoj – direktno ili telefonom, tako i pisanoj – dopisima ili e-mail-om, a danas sve više i mobilnim uređajima. Office manager ili Poslovni sekretar je u mnogim slučajevima ogledalo firme i prvi kontakt eksterne zainteresovane strane, pa je stoga vrlo važno na sistematičan način pristupiti ovoj kompleksnoj temi koja za cilj ima unapređenje profesionalnog pristupa u poslovnoj komunikaciji.


office manager


Polaznici programa

Office manageri, administrativni asistenti i saradnici, poslovni sekretari – svi oni koji imaju uticaj na klimu, atmosferu i poslovno ponašanje koje se može smatrati profesionalnim. Stoga, ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, kako sa internim, tako i sa eksternim partnerima u svom radnom procesu i time stvaraju uticaj na efekat profesionalizma koji se u poslovnom procesu kreira.


Teme

 • Osnove poslovne kulture i poslovnog bontona
 • Kreiranje prvog utiska
 • Upravljanje ličnim vremenom, radom i prostorom
 • Stil komunikacije nadređenog
 • Uspostavljanje prioriteta
 • Držanje radnog procesa pod kontrolom
 • Odnosi sa kolegama i klijentima
 • Asertivna komunikacija i aktivno slušanje
 • Komunikacija – usmena – lično/telefon
 • Komunikacija – pisana – dopis/e-mail/sms
 • Prevladavanje nesuglasica sa klijentima

Zatražite dodatne informacije o programu  

 

Cena programa*: 40.000,00 RSD + PDV * U cenu programa uključeno je osveženje i lagan ručak. ** Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se ovde


Komentariši

English