Office manager - Poslovna kultura


office manager

Office manager - Poslovna kultura 7 - 8. decembar 2017.

POČETAK:
12/07/2017
TRAJANJE:
2 dana
CENA:
40.000 RSD +PDV


PREDAVAČI:

Gordana Panajotović
Trener i konsultant

Adresa

Kralja Milana 2, Beograd   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

Program Office manager – Poslovna kultura obezbeđuje alate koji omogućavaju da efikasno upravljate svojim radnim procesom, radnim procesom svojih kolega, kao i da uspešno komunicirate sa strankama i klijentima. Profesionalizam kao jedna od osnovnih vrednosti poslovne kulture se očituje brojnim faktorima, a baza visoke kulture poslovanja leži u pravilnoj poslovnoj komunikaciji, kako usmenoj – direktno ili telefonom, tako i pisanoj – dopisima ili e-mail-om, a danas sve više i mobilnim uređajima. Office manager ili Poslovni sekretar je u mnogim slučajevima ogledalo firme i prvi kontakt eksterne zainteresovane strane, pa je stoga vrlo važno na sistematičan način pristupiti ovoj kompleksnoj temi koja za cilj ima unapređenje profesionalnog pristupa u poslovnoj komunikaciji.


office manager


Polaznici programa

Office manageri, administrativni asistenti i saradnici, poslovni sekretari – svi oni koji imaju uticaj na klimu, atmosferu i poslovno ponašanje koje se može smatrati profesionalnim. Stoga, ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, kako sa internim, tako i sa eksternim partnerima u svom radnom procesu i time stvaraju uticaj na efekat profesionalizma koji se u poslovnom procesu kreira.


Teme

 • Poslovna kultura i poslovni bonton
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Usmena komunikacija – lično/telefon
 • Pisana komunikacija e-mail/dopis/sms
 • Asertivna komunikacija i aktivno slušanje
 • Upravljanje ličnim vremenom
 • Uspostavljanje prioriteta
 • Upravljanje konfliktima
 • Razumevanje različitosti
 • Upravljanje ličnim radom i radnim procesima
 • Upravljanje radnim prostorom i odnosom sa kolegama i nadređenim
 • Lični nivo efikasnosti i energije

Program počinje 07.12.2017. i traje do 8.12.2017.


Zatražite dodatne informacije o programu  

 

Cena programa*: 40.000,00 RSD + PDV * U cenu programa uključeno je osveženje i lagan ručak. ** Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se ovde


Komentariši

English