Upravljanje projektima - Mokrogorska škola menadžmenta

Upravljanje projektimaUpravljanje projektima, 18-19. oktobar 2018.

POČETAK:
10/18/2018
TRAJANJE:
2 dana
CENA:
40.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Slobodan Mijailović
Slobodan Mijailović
Slobodan Mijailović

Adresa

Kralja Milana 2 Beograd   Vidi mapu

Kategorije

O programu Upravljanje projektima

Program Upravljanje projektima je jedan od modula programa Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administration). Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći i ovu diplomu. Pohađanje programa je opciono.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije   

Program iz projektnog menadžmenta je kreiran da odgovori na zahteve upravljanja projektima bez obzira na veličinu firme (mala i srednja preduzeća, velika preduzeća), tip delatnosti (proizvodna i uslužna preduzeća) ili tip vlasništva (privatno ili javno preduzeće). Trening se sprovodi kroz kombinaciju predavanja, interaktivnih diskusija, analiza slučajeva iz prakse i vežbanje obrađenih metodoloških celina kroz praktične alate i templejte.

Cilj programa obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima. Program edukacije omogućava upoznavanje sa ključnim segmentima koncepta upravljanja projektima kao i savladavanje metoda i tehnika planiranja, praćenja i kontrole projekta. Po realizaciji treninga polaznici će steći fundamentalna znanja iz projektnog menadžmenta po vodećoj svetskoj metodologiji PMI i biti osposobljeni da samostalno i u timu pruže efektivni doprinos realizaciji projekata u svojim oblastima rada.

Upravljanje projektom


Polaznici

Upravljanje projektima je skup univerzalno primenljivih znanja i veština i koristan je svima koji su uključeni u projekte u bilo kojoj oblasti privrede (proizvodno-tehnološke delatnosti, IT i telekomunikacije, građevinarstvo, bankarstvo, trgovina i usluge, energetika, itd.) nauke, obrazovanja, međunarodne saradnje, sporta, nevladinih organizacija, organizacije manifestacija itd., na pozicijama projektnih menadžera, članova projektnog tima, eksperata za određene oblasti, menadžere i vođe timova u kompanijama, kao i sponzore projekata i nosioce značajnih funkcija u javnim i društvenim organizacijama koji treba da donose odluke vezane za realizaciju projekata.


Teme

 • Upravljanje projektom kroz sve faze životnog ciklusa projekta
 • Definisanje zahteva klijenata, ciljeva i neophodnih resursa za projekat
 • Definisanje vremenskog okvira, budžeta i obuhvata projekta
 • Razvijanje projektnog plana i balansiranje “gvozdenim” trouglom
 • Upravljanje projektnim rizicima
 • Ugovaranje i nabavke
 • Komunikacija i upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
 • Efektivno upravljanje promenama
 • Uspostavljanje sistema kontrole, merenja i monitoring ostvarenja projektnih rezultata
 • Korisni alati i tehnike na raspolaganju (WBS, Gantt, EVM)
 • Procedura terminiranja projekta

Modul počinje 18.10.2018. i traje do 19.10.2018.


Zatražite dodatne informacije o modulu  


Cena programa je 40.000,00 RSD + PDV * U cenu programa uključeno je osveženje i lagan ručak. ** Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English