Razvoj karijere je celoživotni proces upravljanja učenjem, radom, slobodnim vremenom i promenama u cilju kretanja ka lično definisanoj budućnosti. Usluge karijernog razvoja su programi i usluge koji treba da pomognu pojedincima i organizacijama da istraže i urede pitanja koja se tiču zapošljavanja, pravca delovanja, razvoja veština, ličnog razvoja, progresa i razlikovanja od drugih.


razvoj karijere


Mokrogorska škola menadžmenta raspolaže kadrovskim, organizacionim i logističkim kapacitetima za uspešan:

  1. RAZVOJ KARIJERE RUKOVODILACA
  2. RAZVOJ KARIJERE IZVRŠILACA

Zatražite dodatne informacije