Member Archive - Mokrogorska škola menadžmenta

Professors

Aleksandra Veselinović

Aleksandra Veselinović

Redovni predavač

Ana Lazarević

Ana Lazarević

Redovni predavač

Aleksandra Radovanović

Rukovodilac kontrolinga, MŠM

065 30 35 089

English