Member Archive - Mokrogorska škola menadžmenta

Professors

Sanja Miladinović

Sanja Miladinović

Gostujući predavač

Saša Marjanović

Saša Marjanović

Gostujući predavač

Sunčica Getter

Sunčica Getter

Gostujući predavač

Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović

Gostujući predavač

Sanja Vučković

SANJA VUČKOVIĆ

Gostujući predavač

Sanja Bratina

Sanja Bratina

Gostujući predavač

Stefan Đuričić

Rukovodilac programa, MŠM

065 30 35 099

Srdjan Janićijević

Srđan Janićijević

Redovni predavač

English