Bojan Balaž - rukovodilac marketinga u MŠM.

Bojan Balaž

Bojan Balaž

Rukovodilac marketinga, MŠM

065 30 35 095

Bojan Balaž je master menadžer, rukovodilac marketinga u Mokrogorskoj školi menadžmenta. Diplomirao je komunikacije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Master rad i istraživanje o stanju pripremljenosti organizacija iz javnog sektora za interno preduzetništvo odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Pored akademskih kvalifikacija, pohađao je veliki broj obuka i seminara: Osnovni menadžment program, Menadžment komunikacija, Strateški marketing, Digitalni marketing, Pisanje projekata za H2020, Points of You metodologija. itd.

Ima višegodišnje iskustvu u radu u javnom sektoru u Republici Srbiji. Trenutno je zadužen za operativne i strateške marketing aktivnosti u Mokrogorskoj školi menadžmenta, kao i rukovođenjem Vivaldi foruma.
Tokom karijere sarađivao sa velikim brojem domaćih i međunarodnih kompanija (Telekom Srbija, Naftna industrija Srbije, Metalac, Zlatiborac, Hemofarm, Unika osigiranje, Banke Inteza, DrOetker i dr.) na različitim projektima: edukacijama, konferencijama, tim bilding aktivnostima.
Održava partnerske odnose sa institucionalnim partnerima MŠM: Nemačko-srpskom privrednom komorom, Srpskom asocijacijom menadžera, Privrednom komorom Srbije, Udruženjem poslovnih žena Srbije, Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom i dr.

Pored profesionalih aktivnosti, aktivno se bavi planinarstvom. Član je upravnog odbora PSK Balkan i licencirani vodič pešačkih akcija Evropske pešačke asocijacije.

Oženjen je Natašom i otac je Tijane i Katarine.

Životni moto mu je:
Integritet i kredibilitet pre svega.

Email: bojan.balaz@msm.edu.rs

Telefon: 065/ 30 35 095


English