Bojan Balaž - rukovodilac marketinga u MŠM.

Bojan Balaž

Bojan Balaž

Rukovodilac marketinga, MŠM

065 30 35 095

Bojan Balaž master menadžer, rukovodilac marketinga u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Email: bojan.balaz@msm.edu.rs

Telefon: 065/ 30 35 095


English