Danijela Mićunović - Mokrogorska škola menadžmenta

Danijela Mićunović

Danijela Mićunović

Danijela Mićunović

Gostujući predavač

Danijela Mićunović je rođena 18.10.1988. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravnom smeru 19.06.2012. godine. Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 19.01.2013. godine.

Specijalizovana je za radnopravne odnose, zastupanje klijenata pred sudom u radnim sporovima i sporovima u vezi sa radom, pred Inspekcijom rada, kao i u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova, postupcima zaštite od zlostavljanja na radu i postupcima unutrašnjeg uzbunjivanja.

Polje njenog rada naročito podrazumeva aktivnosti u vezi reorganizacije procesa rada poslodavaca i izradu strategija postupaka rešavanja viška zaposlenih, individualnih otkaza ugovora o radu, izradu normativnih akata iz oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava, pravno savetovanje iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, zaštite podataka o ličnosti.

Ima znanje engleskog, italijanskog i španskog jezika.


English