Dragiša Ristovski - Mokrogorska škola menadžmenta

Dragiša Ristovski

Dragiša Ristovski

Dragiša Ristovski

Dragiša Ristovski

Gostujući predavač

Dragiša Ristovski poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je bestselera „Gube samo oni koji ne igraju i „Arena prodaje“ objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni ring“, Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“, „Kako postati efikasan menadžer prodaje” i “101 tehnika uticaja”. U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce. Osnivač je direktor D.R. Gilbert centar group-a d.o.o. i D.R. Gilbert consultinga kao i suvlasnik u još dve firme. Radi kao stalni konsultant unapređenja prodaje za više renomiranih kompanija i predsednik je „Udruženja Profesionalnih Prodavaca Srbije“. Početkom 2012. Dragiša Ristovski je osnovao „Akademiju komercijalne komunikacije“ koja je zvanično otpočela sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. 2014 godine osnovao je “Akademiju menadžerskih veština”. Pored Akademija kreator još 9 autorskih programa edukacije poslovnih veština, kao i pokretač regionalne Konferencije prodajnih strategija. Jedan je od osnivača Lyceum sistema koji je kreirao inovativnu softversku aplikaciju koja sadrži jedinstven sistem merenja kompetencija zaposlenih u prodaji i prodajnom menadžmentu. Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere Dragiša Ristovski je održao više od 1.200 treninga, seminara i predavanja u svim zemljama Ex Yugoslavije na kojima je učestvovalo nešto više od 22.000 polaznika.

Do sada su na njegovim seminarima prisustvovali predstavnici iz više od 500 kompanija među kojima su: Banca intesa, ProCredit banka, Bosch, NIS, Gasprom Nef, Komercijalna banka, Alpha banka, Piraeus Bank, Coca-Cola Hellenic, Fijat Srbija, Uniqa osiguranje, Hemofarm, DDOR Novi Sad, Jat Airways, Neoplanta, Galenika, Metalac, Generali osiguranje Srbija, Peštan, HE Đerdap, Bambi-Banat, Foodland, Galerija podova, Tarkett Group, BASF, AMSS osiguranje, Erste banka, Office shoes, NLB banka (BIH), Subotička mlekara… 2011. godine je započeo saradnju sa Mokrogorskom školom menadžmenta gde drži obuke u oblasti prodajnih veština. U novembru 2008. godine u organizaciji kompanije Hemel imao je prilike da održi predavanje na kome je gostovao jedan od najvećih svetskih autoriteta iz oblasti marketinga i prodaje. J. Conrad Levinson. Objavio je više od 200 tekstova u poslovnim i uže stručnim časopisima sa aktuelnim poslovnim temama. A za svoj rad i dostignuća je dobio i nekoliko zvaničnih priznanja.

 


English