Gordana Bejatović - Mokrogorska škola menadžmenta

Gordana Bejatović

Gordana Bejatović

Gordana Bejatović

Redovni predavač

Gordana Bejatović rođena u Dubrovniku 05.04.1977.godine. Završila Filozofski fakultet u Novom Sadu; smer filozofija-sociologija; diplomirani profesor sociologije; stekla zvanje doktora ekonomskih nauka u decembru 2011.godine.

Profesionalno iskustvo: četiri godine radnog iskustva u osiguranju; deset godina radnog iskustva u bankarstvu (Corporate Division/Sektor za rad sa privredom i Credit Appraisal Division) i tri godine u privredi (na poziciji Menadžer za projekte i finansijsku analizu i na poziciji generalni direktor). Od 2010.godine paralelno sa gore navedenim poslovima, saradnik u nastavi na Univerzitetu Privredna Akademija u Novom Sadu; od 2010.godine-do 2012.godine na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu; a od septembra 2012.godine pa sve do danas na  Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu, predavač na predmetima Osnovi ekonomije (Makroekonomija) i Privredni sistemi. Radila i na Univerzitetu Slobomir P u Bosni i Hercegovini, saradnik u nastavi/predavač na predmetima Fiskalni federalizam i lokalna samouprava, Procena preduzeća i revizija, Korporativne finansije.  

Sertifikovan trener za korišćenje Point of You alata, sertifikovan NLP praktičar, uskoro i sertifikovan NLP master. Takođe se bavi poslovnim konsaltingom (freelance), organizovanjem korporativnih treninga i radionica u oblasti samorazvoja.


English