Gordana Panajotović - Mokrogorska škola menadžmenta

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović

Redovni predavač

Gordana Panajotović, PCC (Professional Certified Coach), član ICF (International Coach Federation), NLP Trainer i Customer Excellence Consultant sa bogatim iskustvom u oblasti selekcije i profesionalnog razvoja menadžera i ekspertizom u oblasti unapređenja komunikacije, prezentacije i prodaje u Call centrima i prvoj liniji kontakta sa klijentima. Specijalizovana je za razvojne programe za srednji i top menadžment, kao i projekte transformacije organizacione kulture i osnaživanja kompanijskih vrednosti na svim nivoima.

Pored toga, Gordana je sertifikovana za primenu CEB SHL psihometrijskih alata (testova ličnosti i sposobnosti sa primenom u poslovnom okruženju), fasilitaciju ACDC (centara za procenu i razvoj zaposlenih), sertifikovani je Project Manager i NLP Trainer, akreditovan od strane Međunarodne NLP asocijacije IA-NLP iz Švajcarske i Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP iz Berlina.

Gordana ima 20+ godina radnog iskustva, od čega 18 godina na liderskim pozicijama, najvećim delom u Saveznom zavodu za informatiku, Agenciji za zapošljavanje i pružanje konsultantskih usluga u oblasti ljudskih resursa ITJobs i internacionalnoj kompaniji UNIQA osiguranje, gde je vodila Sektor za brigu o klijentima sa 50 zaposlenih.

Fokusirana je na organizacioni razvoj, koučing za top menadžere i njihov profesionalni razvoj u svim aspektima različitih „mekih“ veština. Gordana veoma uspešno podstiče klijente na preuzimanje aktivne uloge u kreiranju lične inspirativne vizije i pobedničkih strategija. Njena misija je inspirisati i osnažiti menadžere u prevazilaženju sopstvenih limita, uz optimizaciju uloženog vremena i energije u visoko uspešne projekte i ostvarenje ambicioznih ciljeva i zadataka na nivou organizacije.

Gordana je kreirala niz treninga i priručnika u oblasti menadžerskih i liderskih veština – od asertivne komunikacije, prezentacionih veština, efikasnog timskog rada, upravljanja vremenom, delegiranja i motivacije, efektivnog vođenja sastanaka, poslovnog bontona, upravljanja stresom, do telefonske i direktne prodaje, kao i pružanja vrhunske usluge klijentima. Svojim personalizovanim i posvećenim pristupom uvek nastoji da prevaziđe očekivanja klijenta. Sarađivala je sa kompanijama u različitim industrijama u regionu i kroz njene treninge je prošlo više od 6.000 zadovoljnih polaznika, dok u koučingu ima više od 700 sati rada sa klijentima na različitim projektima i temama.

Dobitnik je dva priznanja i nagrade u 2016. godini od strane globalne američke kompanije NCR sa više od 30.000 zaposlenih širom sveta i prisustva na 160 lokacija: Corporate Services Gold Award za Fokus na klijente i izvrsnost u pružanju usluga i Corporate Services Gold Award za Funkcionalnu izvrsnost u razvoju operacija u Srbiji.

Diplomirala je na katedri za Ekonomsku statistiku i informatiku pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Duboko veruje da je doživotno učenje kroz adekvatnu primenu jedini pravi put razvoja u svakom pogledu i da je intelektualni kapital najvažniji resurs i snaga svake uspešne kompanije.

Gordana je objavila više od 40 autorskih članaka u oblasti menadžerskih veština u mesečnim poslovnim magazinima: Biznis i Ekonometar. Predavač je na konferencijama i forumima u oblasti ljudskih resursa, obrazovanja i profesionalnog i ličnog razvoja.

Njen moto je:

Svi ciljevi su dostižni ukoliko verujemo u sebe i razvijamo sopstvene resurse i potencijale.


English