Marija Farmer - Mokrogorska škola menadžmenta

Marija Farmer

Marija Farmer

Marija Farmer

Marija Farmer

Gostujući predavač

Marija Farmer, pozorišna rediteljka i performerka, pesnikinja i trenerica/konsultant za programe ličnog i organizacionog razvoja kroz pozorište. Živi u Beogradu. Poslednjih 20 godina radi kao nacionalna i internacionalna trenerica za programe ličnog i organizacionog razvoja. Ekspertkinja u razvijanju programa za razvijanje kreativnosti i korišćenja pozorišta za lični i profesionalni razvoj. Autorka brenda Biznis teatar.

EDUKACIJE Diplomirana psihološkinja, Univerzitet u Beogradu (1997); MAPA – Moving Academy for Performing Arts, Holandija-Beograd (2007-2008); Razvijanje intuicije i kreativnih potencijala – Sandra Mussey, Expressive Arts University of California, Beograd (2000–2004); Trening za trenere Pozorišta potlačenih –  rediteljka i facilitatorka interaktivnog pozorišta – Adrian Jackson, Cardboard Citizens, London, UK (2002); Internacionalna diploma za trenericu-edukatorku, Council of Europe’s Directorate of Youth and Sport (2001); Od 1995 učestvovala u brojnim nacionalnim i internacionalnim treninzima, seminarima i konferencijama na teme rešavanja konflikata i komunikacionih veština, tolerancije i različitosti, organizacionog menadžmenta, timskog rada, stres menadžmenta, pregovaranja.

TRENINZI Trenerica i autorka mnogobrojnih projekata za edukaciju zaposlenih iz oblasti soft-skills (socijalnih veština), kreativnosti i vizionarskog liderstva. Teme koje pokriva kao ekspertkinja: Razvijanje kreativnosti pojedinaca, timova i kompanija, Liderstvo – Vizija i strast, Karakteristike uspešnih ljudi – od sna do realizacije, Upravljanje promenama, Trening za trenere, Komunikacione veštine, Transformacija konflikata, Timski rad i izgradnja timova, Motivacija, Stres i blagostanje – kreativni pristup stresu. Održala preko 350 treninga širom Srbije i Evrope za različite ciljne grupe i ima iza sebe preko 5000 učesnika.

BIZNIS TEATAR Autorka brenda Biznis teatar. Biznis teatar je revolucionarno komunikaciono sredstvo koje kombinuje inovativno biznis razmišljanje sa pozorištem i jedinstven je način konsultanstskog rada na našim prostorima. Biznis teatar se može koristiti u HR-u (edukacija, teambuilding, otvaranje pitanja, zabava zaposlenih, interna komunikacija), PR-u (eksterna komunikacija, predstavljanje novina, sajamski nastupi) i marketingu (lansiranje novih proizvoda i usluga). Unosi zabavu i smeh u ozbiljne teme, a daje precizna i brza rešenja.

REDITELJKA  Marija Farmer je režirala 15 predstava, objavila 2 knjige poezije i objavila Priručnik za vođenje radionica participativne drame i kreiranje interaktivnih pozorišnih predstava; Formaat, Workplace for Participative Drama, Holandija (2007). Veruje u snagu vizije, strasti, emocija i intuicije i njihovu kombinaciju sa veštinama planiranja i izvođenja kao ključa za velike životne i poslovne uspehe.


English