Marijana Agić Molnar - Mokrogorska škola menadžmenta

Marijana Agić Molnar

Marijana Agić - Molnar

Marijana Agić Molnar

Marijana Agić Molnar

Gostujući predavač

Marijana Agić – Molnar, GfK Adriatic Region Marketing strateg; ekspert za otkrivanje poslovnih šansi iz raspoloživih podataka.

Radno iskustvo: Mark-Plan (Marketing istraživač, Direktor projekata), The Coca-Cola Company (Market Research Analyst, Strategic Marketing Presearch Research and Trends Manager Serbia & Macedonia), Focus MR (Marketing Planning Director – Partner Srbija & Makedonija); GfK (Managing Director, CEE CR Board Member, Adriatic Region Director). Konsultant brojnim kompanijama (The Coca-Cola Company, Delhaize, Molson Coors, Nelt, Privredna komora Srbije, UNDP, Carlsberg, Bambi, Imlek, Mercator, Phillip Morris, Polimark, Radenska, Erste, Delta Food…) pri donošenju marketing odluka i strategija baziranih na poznavanju potrošača, klijenata, kupaca.

Obrazovanje: Master iz marketinga (Beogradski Univerzitet, Ekonomski fakultet), EMBA in General Management (University of Sheffield International Faculty); brojni kursevi i obuke iz oblasti marketinga, poslovne strategije, istraživanja, primene istraživanja u donošenju odluka…

Priznanja i nagrade: Izabrana od strane British Council-a kao jedan od najtalentovanijih mladih menadžera u CEE u JICAP (Joint Industrial Commercial Attachment Programm): stručno usavršavanje u UK stipendirano od strane British Industry Confederation-a i UK Know How Fund-a. Izabrana od stane GfK Management Board-a u GfK Excellence Team 2004-2005 (10 najtalentovanijih menadžera u GfK globalno). Nagrađena od strane The Coca-Cola Company: 2004 Annual Award for Strategic Consumer Insights.

Ostale aktivnosti: predavač u Mokrogorskoj školi menadžmenta (od 2013. godine) na General Management Programu (GMP): Marketing i Ponašanje potrošača i modulu Ponašanje potrošača.

Marijana Agić – Molnar je član upravnog odbora IAA Serbia od 2015 (pre toga Potpredsednik IAA 2013-2015); Član ESOMAR-a (od 2000. godine), član upravnog odbora Udruženja za unapređenje tržišnih istraživanja (2003-2009).


English