Marijana Stojanović - Mokrogorska škola menadžmenta

Marijana Stojanović

Marijana Stojanović

Marijana Stojanović

Marijana Stojanović

Gostujući predavač

Marijana Stojanović uspešno posluje u oblasti ljudskih resursa duže od 13 godina, na teritoriji Srbije, regiona, ali i Evrope. Karijeru je započela u kompaniji British American Tobacco, gde je posle godinu dana rada na terenu kao komercijalista prešla u Odeljenje ljudskih resursa i započela profesionalni razvoj, prvenstveno u oblasti upravljanja talentima. Opseg njenih dužnosti rastao je regionalno, pa je vrlo brzo dobila odgovornost nad tržištima bivše Jugoslavije i Albanije. Nakon velike reorganizacije BAT-ovog poslovanja u Evropi, Marijana je preuzela regionalnu poziciju u oblasti organizacijskog razvoja, prvo za Južnu Evropu, a zatim za ceo region Istočne Evrope, gde je radila za 18 zemalja.

Nakon skoro devet godina rada i profesionalnog razvoja u BAT-u, Marijana je nastavila karijeru u Balkans Real Estate-u, jednoj od naših najvećih real estate kompanija, koja je u to vreme bila u partnerskom odnosu sa američkom kompanijom Merrill Lynch Bank of America. Tu je postavila osnove funkcije HR-a, kao Head of HR i nakon godinu dana prešla na poziciju HR direktora PepsiCo West Balkans. Na toj poziciji, Marijana je bila odgovorna za više od 1.300 zaposlenih u Srbiji i Bosni i Hercegovini, dve fabrike i celu prodajnu organizaciju Zapadnog Balkana.

Marijana Stojanović se 2013. godine vratila u oblast real estate-a i distribucije, na poziciju direktora ljudskih resursa MPC Holdinga i odgovorna je za kompanije koje se bave razvojem, strateškim i operativnim upravljanjem objektima, kao i prodajom i distribucijom robe široke potrošnje.

Kroz 13 godina profesionalnog razvoja, Marijana Stojanović je stekla široko iskustvo u strateškom upravljanju ljudskim resursima, organizacijskom razvoju i restrukturisanju, upravljanju talentima, razvijanju korporativne kulture, upravljanju promenama, edukaciji zaposlenih i koučingu, kao i ostalim ključnim oblastima strateškog HR-a velikih sistema. Učestvovala je u Mentorskom programu za mlade žene Srbije, bila gost predavač u programima na temu inovacije, upravljanje performansom i dr. Danas vodi tim od sedam ljudi i odgovorna je za više od 500 zaposlenih u MPC grupaciji.


English