Marko Polovina - Mokrogorska škola menadžmenta

Marko Polovina

Marko Polovina

Marko Polovina

Marko Polovina

Gostujući predavač

Marko Polovina se preko 8 godina bavi pitanjima kompenzacija i beneficija zaposlenih. Najveći deo svog iskustva stekao je radeći kao konsultant u kompaniji Gi Group HR Solutions, a prethodno je radio i kao HR menadžer u NLB banci gde je bio zadužen za regrutaciju i selekciju, razvoj novih HR procedura i ostale oblasti koje se tiču ljudskih resursa. Tokom svoje karijere, Marko je bio zadužen za realizaciju različitih projekata, kao što su projekti evaluacije radnih mesta, projekti izrade strukture zarada i kreiranja politika nagrađivanja za kompanije kao što su: Droga Kolinska Group, Heineken, Carlsberg, KAP (Kombinat Aluminijuma Podgorica), IDEA, Zdravlje Actavis Company, Banca Intesa, Actavis Trading, Nestle, UNIQA osiguranje, Holcim, Telenor, itd. Pored ovih projekata, bio je projektni menadžer Mercer-ovog “Total Remuneration Survey”-a, istraživanja ukupnih primanja i beneficija na tržištu Srbije, kao i specifičnih istraživanja koja se tiču bankarskog sektora.

Od januara 2016. godine Marko Polovina je zaposlen u kompaniji MPC Holding, na poziciji HR Business Partner i menadžer za kompenzacije i beneficije za članice grupe. Marko u MPC Holdingu pokriva sva HR pitanja za Balkans Real Estate i MPC Holding i brine za oko 60 zaposlenih, a za celu grupaciju je odgovoran za strateško planiranje procesa kompenzacija i beneficija, kao i za realizaciju istih. Marko ima dva člana u svom timu.

 


English