Milenko Andrić - rukovodilac MEMBA programa u MŠM.

Milenko Andrić

Milenko Andrić

Rukovodilac programa, MŠM

065 30 35 093

Milenko Andrić je rukovodilac programa u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Rođen je u Užicu, a do svoje osamnaeste godine je živeo u Višegradu gde je završio osnovnu i srednju školu.

2009. godine upisuje Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, a u oktobru 2014. godine diplomira i stiče zvanje diplomirani inženjer organizacionih nauka.

Odmah po završetku fakulteta dobija posao u Mokrogorskoj školi menadžmenta kao pripravnik, a nedugo zatim i kao koordinator programa.

Tokom prve godine rada učestvovao je u organizaciji i pripremi svih programa škole: otvorenih programa, programa na zahtev, tim bildinga, master programa Upravljanje poslovanjem, General Management Programa i Vivaldi Foruma. U svojoj drugoj godini dobija poziciju koordinatora master programa Upravljanje poslovanjem koje Mokrogorska škola menadžmenta organizuje zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka. Od januara 2018. godine unapređen je u poziciju rukovodioca programa i osim master programa Upravljanje poslovanjem zadužen je i za Profesionalni program upravljanja poslovanjem.

Menadžment, strategijski menadžment i upravljanje projektima predstavljaju njegovo polje interesovanja.

Email: milenko.andric@msm.edu.rs

Telefon: 065/30 35 093


English