Predrag J. Marković - Mokrogorska škola menadžmenta

Predrag J. Marković

Predrag J. Marković

Predrag J. Marković

Predrag J. Marković

Gostujući predavač

Predrag J. Marković je rođen 1965. godine, upisao Filozofski fakultet 1981, magistirao 1991. godine, doktorirao 1995. godine na Filozofskom fakulltetu u Beogradu. Bio dobitnik većeg broja međunarodnih stipendija (Sasakawa stipendija za najbolje postdiplomce Beogradskog univerziteta.,stipendija SSEES University of London, DAAD,Roman von Herzog, Humboldt, Collegium Budapest). Drži predavanja i piše naučne radove na engleskom i nemačkom . Služi se i italijanskim i bugarskim. Zaposlen u Institutu za savremenu istoriju od marta 1987. Sada je u najvišem naučnom zvanju naučni savetnik. Držao predavanja na više stranih univerziteta.

U Srbiji i je angažovan kao gostujući profesor na više fakulteta od 2005. godine, najviše na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum, gde drži nekoliko predmeta vezanih za istoriju medija i kulture. Predrag J. Marković je bio saradnik ili regionalni koordinator na velikom broju međunarodnih projekata. Član Evropske akademije nauka i umetnosti (Salzburg). Pisao kolumne i analize u velikom broju listova Napisao desetak knjiga, među kojima Beograd i Evropa 1918-1941 (1992), Beograd između Istoka i Zapada (1996), Ethnic Stereotypes: ubiquitous, local, or migrating phenomena? -The Serbian-Albanian Case (2003,2004), Kosovo.Prošlost,Pamćenje, Stvarnost (koautor sa Momčilom Pavlovićem),(2006), Trajnost i promena. Društvena istorija socijalizma i postsocijalizma u Jugoslaviji i Srbiji (2007,2012), Tito:pogovor (koautor sa Vladimirom Kecmanovićem) (2012) Lišće i prašina , (2012), A Step ahead of time- 125 years of Siemens in Serbia (koautor sa Danilom Šarenem i ČedomiromAntićem), (2012), Od Radničkog saveza do Saveza samostalnih sindikata Srbije, 1903-2013, (koautor sa Momčilom Pavlovićem),(2013), Osim knjiga, napisao preko 90 naučnih radova, od kojih je skoro polovina objavljena u inostranstvu, uglavnom na engleskom i nemačkom, kao i više desetina novinskih članaka i eseja. U svojim knjigama Predrag J. Marković se bavio pretežno istorijom društva i kulture u 20.veku. Preveo je sedam knjiga sa engleskog, napisao jednu knjigu na engleskom, koja je doživela dva izdanja.

Otvarao neke malo ili nimalo istraživane teme u srpskoj istoriografiji (istorija svakodnevnog života, istorija stereotipa i mentalnog mapiranja, istorija modernizacije i evropeizacije, istorija studentskih pokreta, urbana istorija, istorija roda i porodice, istorija nacionalnih identiteta, uticaj Hladnog rata na kulturu i društvo, smena liberalnih i represivnih faza socijalizma, fenomen nostalgije za socijalizmom, istoriju gastarbajtera, uticaj kulture i ideologije na privatni život, istorija odnosa prema društvenim institucijama, istorija osećanja i međuljudskih odnosa, istorija kulture i medija,itd).


English