Sanja Bratina - Mokrogorska škola menadžmenta

Sanja Bratina

Sanja Bratina

Sanja Bratina

Sanja Bratina

Gostujući predavač

Sanja Bratina je psiholog, psihoterapeut u privatnoj praksi, edukator i supervizor Malteškog instituta za psihoterapiju i Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek psihologija, smer klinička psihologija (1993) i stekla master iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek psihologija, smer klinička psihologija (2009).

Dodatno se usavršavala iz psihologije na Geštalt psihoterapijskom institutu, Malta i Geštalt studiju (Beograd) i iz supervizije GPTI(M)BELGRADE u saradanji sa Scarborough Psychotherapy Training Institut (Ujedinjeno Kraljevstvo). Poseduje dugogodišnje iskustvo u vođenju različitih grupa i edukaciji. Trenutno je na doktorskim studijama. U Mokrogorskoj školi radi kao predavač i sprovodi analizu testova za profilisanje ličnosti VP+2.


English