Sanja Vučković - Mokrogorska škola menadžmenta

Sanja Vučković

Sanja Vučković

Sanja Vučković

SANJA VUČKOVIĆ

Gostujući predavač

Sanja Vučković je vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije Džon Nezbit univerziteta. Diplomirala je i magistrala na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  a doktorirala je na Fakultetu za poslovne studije Džon Nezbit univerziteta.

Nakon rada u privredi i finansijskom sektoru, od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za poslovne studije, od 2014. u zvanju vanrednog profesora. Predaje na grupi predmeta u oblasti finansija, finansijskog menadžmenta i finansijskih tržišta. Objavljivala je radove iz ovih oblasti u naučnim časopisima i zbornicima sa domaćih i međunarodnih konferencija. Autor je udžbenika „Osnovi finansija“ i koautor udžbenika „Finansijski menadžment“.Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Poslovna ekonomija 4 dana 11/04/2019
English