Slobodan Mijailović - Mokrogorska škola menadžmenta

Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović

Gostujući predavač

Slobodan Mijailović je rođen 1963. godine u Beogradu, gde je završio II ekonomsku školu i diplomirao turizam na PMF-u.

Od 1992. do 2006. živeo je i radio u Grčkoj gde se, posle perioda prilagođavanja i savlađivanja jezika, niz godina bavio spoljnom trgovinom i stekao dragocena iskustva u međunarodnom poslovanju sa većim brojem zemalja. Oblasti kojima se bavio su uključivale komercijalne, investicione, logističke, organizacione i contracting poslove, prevashodno sa sirovinama za prehrambenu i hemijsku industriju.

Po povratku u Srbiju angažovan je na sličnim projektima za Victoria Group, gde je od 2008. do 2013. rukovodio projektom njene članice Victoria Phosphate u Bosilegradu. Ovaj izuzetno zahtevni poduhvat, kao i program reorganizacije same Grupe 2009-12 na kome je Slobodan bio menadžer korporativne transformacije, upotpunile su njegovo praktično profesionalno usavršavanje u oblastima rukovođenja timovima, upravljanju budžetom i poslovnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više aktivnosti, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i implementaciji strategije putem projekata.

Slobodan je završio trogodišnji master program iz project managementa na Univerzitetu Liverpool 2012 godine i odbranio disertaciju na temu „Project Management Approach to Organisational Transformation: Exploratory Study in Serbian Company“.

Slobodan Mijailović je član Project Management Instituta iz Pensilvanije i njegovog ogranka PMI-Serbia Chapter, i nosilac je PMP profesionalne licence. Tokom svog angažmana na projektima radio je veći broj in-house obuka za grupe različitih profila i prezentacije projekata na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Upravljanje projektima je oblast koju aktivno istražuje, koja ga drži stalno motivisanim, radoznalim i zainteresovanim za interakciju i deljenje znanja.

Oženjen je Sonjom i ima kćerku Teodoru.Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Upravljanje projektima 2 dana 10/18/2018
English