Sunčica Getter - Mokrogorska škola menadžmenta

Sunčica Getter

Sunčica Getter

Sunčica Getter

Sunčica Getter

Gostujući predavač

Sunčica Getter je individualni i grupni kouč, fasilitator i trener, sa fokusom na razvoju liderstva i kulturnim promenama, akreditovana od strane ICF-a, Međunarodne koučing federacije. Uspešno je radila sa klijentima širom sveta, u raznolikim delatnostima kao što su konsalting, maloprodaja, nevladine i vladine organizacije, socijalno preduzetništvo, mediji, umetnost, obrazovanje na njihovim životnim, poslovnim i partnerskim ciljevima i razvoju liderstva. Uz to, radila je i sa korporacijama, partnerstvima i drugim organizacijama, kao što je Evropski Komitet, Evropske Institucije, Accenture, Aviva, Homes for Haringay, Clore Leadership Program i drugi, na timskom i liderskom razvoju kroz psihometrijsku procenu i isporučivanje kratkoročnih i dugoročnih programa. Trener je u Performance Consultants International, vodećoj organizaciji za poslovni koučing i razvoj liderstva koja je bila pionir u uvođenju ”performance coaching”-a pre 30 godina.

Deo je fakultetskog osoblja ORSC instituta i koučuje HR menadžere i druge stručnjake koji rade u timovima. Ovlašćeni je fasilitator za savremene Leadership Circle Profile i Team Diagnostic alate procene 360 koji produbljuju uticaj i povećavaju efektivnost individualnog i grupnog koučinga. Licencirani je Coaching Clinic® fasilitator.

Sunčica Getter je takođe gostujući predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, odsek psihologija u Beogradu, gde predaje koučing studentima psihologije i komunikacija. Strastvena je u osnaživanju i ohrabrivanju svojih klijenata kako bi imali svestan i nameran uticaj u svom svetu, baziran na njihovim talentima i sposobnostima, što smatra savremenim liderstvom. Poseduje odlične interpersonalne veštine i veštine komunikacije, kao i iskustvo u multikulturalnim i jedinstvenim sredinama što joj omogućava da odgovori na šanse i izazove i jednih i drugih.


English