Tamara Tomović - Mokrogorska škola menadžmenta

Tamara Tomović

Tamara Tomović

Tamara Tomović

Redovni predavač

Tamara Tomović je rođena je u Beogradu. Završila je Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu i akademsku specijalizaciju iz Farmaceutske Medicine akreditovanu od strane IFAPP-a.  Diplomirala je  na  Univerzitetu za Business executive education, Cape Town,  Africa 2012 god.

Od 1995. Tamara Tomović je bila na rukovodećim pozicijama u kompanijama ICN Galenika, Servier, Janssen Cilag divison of Johnson&Johnnson i Astellas. Bila je Country Manager za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku za Janssen Cilag division of Johnson&Johnson u periodu od 2003 – 2012 god. Deo svoje karijere provela je na rukovodećim pozicijama u inostranstvu: Sloveniji (Regional Area Manager za Servier 1999-2003) i Švedskoj (Therapeutic Area Lead Nordic, Janssen Cilag division of Johnson&Johnson, 2013 god).

Karijeru u farmaceutskoj industriji je okončala 2014. godine kao Country Manager kompanije Astellas za Srbiju. Dobitnik je više priznanja od kojih bi izdvojila, Global standards of leadership award of Johnson & Johnson 2011. god. Jedan je od osnivača  i prvi Predsednik Borda INOVIA-e (Nacionalne Asocijacije Inovativnih farmaceutskih kompanija). Svoju karijeru je nastavila kao konsultant, trener i kouč za profesionalni i lični razvoj. Dodatna edukacija: Racionalno emocionalno bihjvioralna terapija, pridruženi Institut Albert Ellis NY,  REBT Centar, Beograd.

Edukacija za kouča u Erickson Coach Centru (Atria) u Beogradu. Sertifikat iz  Emocionalne inteligencije (EIQ 2.0 i EQ 360) pri Multy Health Systems (MHS) centru, Psyhosoft Ltd., London. Primarni fokus: merenje, fokus i razvoj emocionalne inteligencije talenata, menadžera i lidera, kao i odabir kadrova na osnovu emocionalne inteligencije.


English