Tijana Tadić - Redovni predavač MŠM.

Tijana Tadić

Tijana Tadić

Tijana Tadić

Tijana Tadić

Redovni predavač

Tijana Tadić poseduje petnaest godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Karijeru je započela u British American Tobacco-u na poslovima nagrađivanja, beneficija i praktične primene Zakona o radu u privredi.

Tokom svoje karijere u BAT-u, profilisala se u stručnjaka za ljudske resurse širokog usmerenja, sa fokusom na restrukturisanju i odnosima sa sindikatima. Neposredno po privatizaciji Duvanske industrije Vranje, preuzima funkciju menadžera ljudskih resursa fabrike, gde postavlja osnove savremene organizacije poslovanja. Po završetku projekta u Vranju, radi na projektima restrukturisanja kompanija u okviru BAT-a u regionu Jugoistočne Evrope.

Početkom 2005. godine preuzima poslove Direktora ljudskih resursa kompanije Knjaz Miloš. Tokom godinu dana sprovodi punu reorganizaciju koja kompaniju vraća na zasluženo lidersko mesto na tržištu.

Po okončanju ove faze, investicioni fond Salford u čijem su vlasništvu kompanije Knjaz Miloš, Bambi, Imlek i Mlekara Subotica, prepoznaje potrebu za aktivnijim rukovođenjem svojim investicijama na teritoriji jugoistočne Evrope, te osniva menadžment kompaniju Danube Foods Group. Gđa Tadić preuzima poslove Direktora ljudskih resursa čitave grupe. Obavlja ključne zadatke restrukturisanja i rešavanja viškova, kolektivnog pregovaranja, odnosa sa sindikatima, kao i strateškog planiranja ljudskih resursa.

Od decembra 2015. godine Tijana Tadić je direktor ljudskih resursa jedne od najznačajnijih advokatskih kancelarija u regionu – Karanović & Nikolić, gde se bavi kompleksnim HR pitanjima poput motivacije, nagrađivanja, upravljanja karijerom i brige o zaposlenima. Ponosna je majka četvorogodišnjeg Luke.

 Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
General Management Program 14 dana 10/12/2019
Menadžment ljudskih resursa 4 dana 04/15/2019
English